Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Jumanji

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1995Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7330031003910

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Y­li­luon­nol­li­sen lau­ta­pe­lin ympä­ril­le ra­ken­tu­va sir­kus kah­des­ta pik­ku­lap­ses­ta, jot­ka jou­tu­vat pe­laa­maan lop­puun 26 vuot­ta aiem­min aloi­te­tun pe­lin ympä­rillä ryn­nistä­vistä sar­vi­kuo­nois­ta, ele­fan­teis­ta, api­nois­ta ja muis­ta vii­da­kon vaa­rois­ta huo­li­mat­ta.

Y­li­luon­nol­li­sen lau­ta­pe­lin ympä­ril­le ra­ken­tu­va sir­kus kah­des­ta pik­ku­lap­ses­ta, jot­ka jou­tu­vat pe­laa­maan lop­puun 26 vuot­ta aiem­min aloi­te­tun pe­lin ympä­rillä ryn­nistä­vistä sar­vi­kuo­nois­ta, ele­fan­teis­ta, api­nois­ta ja muis­ta vii­da­kon vaa­rois­ta huo­li­mat­ta.
Ro­bin Wil­liams te­kee suo­ra­vii­vai­sen roo­lin seik­kai­lun käyn­nistävänä pik­ku­poi­ka­na, jo­ka jou­tuu erak­ko­vuo­sien jäl­keen so­vel­ta­maan op­pi­maan­sa joh­dat­taak­seen seu­rueen­sa pe­li­vuo­rois­ta lä­pi ja siinä si­vus­sa oi­ko­maan myös koh­ta­lon oik­ku­ja. Tämä on­nis­tuu miek­ko­sel­ta viih­dyttäväs­ti, eikä seik­kai­lun tuok­sin­nas­sa tar­vit­se juu­ri pysäh­tyä miet­timään mitä jär­keä tässä kai­kes­sa on. Tämä on puh­das sa­tu­seik­kai­lu.
Pe­listä, jo­ka tel­keää pe­laa­jan­sa vuo­si­kym­me­nik­si vii­dak­koon ja uh­kaa tap­paa on­net­to­mam­mat kil­pai­li­jat jo al­ku­met­reil­le on vai­kea po­va­ta myyn­ti­hit­tiä. Näin kä­vi myös it­se elo­ku­val­le, jo­ka me­nes­tyi lip­pu­luu­kul­la, mut­ta unoh­tui sit­ten pian. Tämän elo­ku­van jäl­keen saa­ga jäi yhtä­lail­la ui­nu­maan vuo­sik­si kun­nes Dway­ne ”T­he Rock” John­son ja kump­pa­nit sen herät­ti uu­teen eloon. Näi­den uu­sien osien jäl­keen on haus­ka pa­la­ta ori­gi­naa­liin ää­reen.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Ch­ris Van Alls­bur­gin sa­man­ni­mi­seen las­ten ku­va­kir­jaan (1981).

Kuva

Vaihtelevan pehmeä kuva väläyttää paikoin erottelukykyään, mutta valtaosin jälki on enintään asiallisen jäsentynyttä. Filmirae on alati läsnä, mutta ei häriritsevästi. Väritoisto on kalpeaa ja rajoittunutta, mutta vakaata. Tehosteet toimivat yhä, mutta jälki ei suoranaisesti ihastuta. Kyseessä on aito 4K.

Ääni

Ääniraita taitaa viiddakkorumpujen taonnan ja löytää mukavasti energiaa rymisteleviin sarvikuonoihin ja muihin viidakon ihmeisiin. Kokonaisuus vaikuttaa ikääntyneeltä, mutta tällä kertaa äänipuoli on vakuuttavampi kuin kuva. Musiikki ja tehosteet toimivat asiallisesti tilassa, mutta dialogi jää hieman tiukaksi.

Ekstrat

4K-levy on ekstraton, mutt boksin HD-versio sisältää uusina lisukkeina poistettuja kohtauksia, mokia ja katsauksen myöhempään jatko-osaan. Lisäksi levyltä löytyy tehostetiimin kommenttiraita, tekijänsä lukema kuvakirja animoituna, jaksoja animoidusta Jumanji-sarjasta, storyboardeja, kuvagalleria, trailereita ja sarja koosteita. (IJ)
19/02/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy