Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Murder on the Orient Express

Idän pikajunan arvoitus 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: DTHSHDMA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112742966

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­nit tun­tu­vat mil­tei ai­na tar­peet­to­mil­ta, sillä tot­tu­muk­sen kaut­ta syn­ty­neitä odo­tuk­sia on vai­kea ylittää ja vielä vaa­ral­li­sem­pi rik­koa.

Uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­nit tun­tu­vat mil­tei ai­na tar­peet­to­mil­ta, sillä tot­tu­muk­sen kaut­ta syn­ty­neitä odo­tuk­sia on vai­kea ylittää ja vielä vaa­ral­li­sem­pi rik­koa. Tällä Ken­neth Bra­nag­hin ver­siol­la aiem­pia ve­rok­ke­ja on ai­na­kin kak­si: Al­bert Fin­neyn täh­dittämä Os­car-voit­ta­ja vuo­del­ta 1974 ja Da­vid Suc­he­tin TV-ver­sio vuo­del­ta 2010 — muu­ta­man unoh­det­ta­vam­man muun tul­kin­nan ohel­la. Jo­kai­sel­la kat­so­jal­la lie­nee oma suo­sik­kin­sa, ja jo­kais­ta suo­sik­kia on help­po pe­rus­tel­la eri lähtö­koh­dis­ta.
Rin­nak­kain ase­tet­tu­na nämä ta­ri­nan kol­me fil­ma­ti­soin­tia kaik­ki puol­ta­vat paik­kan­sa. Esi­koi­sen oi­keu­det kuu­le­vat vuo­den 1974 ver­siol­le, jo­ka on su­la­va ja il­ma­van elo­ku­va­mai­nen tul­kin­ta klas­si­ses­ta ta­ri­nas­ta. Al­bert Fin­neyn Poi­rot vaa­tii kui­ten­kin näin vuo­sien jäl­keen run­saas­ti to­tut­te­lua. Vuo­den 2010 ver­sio on puo­les­taan ai­noa, jo­ka is­tut­taa omal­la koh­dal­la­ni sen ai­noan oi­kean Poi­rot’n, Da­vid Suc­he­tin, mes­ta­riet­sivän roo­liin, mut­ta skaa­laa tuo­tan­toar­vot ver­rat­tain une­liaan tv-näy­telmän mit­taan. Bra­nag­hin tul­kin­ta on lo­pul­ta mo­der­nil­la mit­ta­puul­la se is­ke­vin ja puit­teel­taan va­kuut­ta­vin tul­kin­ta, jo­ka oli­si dy­na­miit­tia ta­ka­vuo­sien Da­vid Suc­he­tin pääo­sal­la ryy­di­tet­tynä. Myös me­ga­lo­maa­nis­ten viik­sien taak­se ver­hou­tu­nut Bran­nagh kai­paa Suc­he­tin vuo­si­kym­men­ten jäl­keen to­tut­te­lua pääo­sas­sa, mut­ta elo­ku­van puo­livä­lin tie­noil­le tul­taes­sa mies on ot­ta­nut roo­lin­sa yllättävän hy­vin.
Vuo­den 1974 elo­ku­vaan ver­rat­tu­na ta­pah­tu­mat käyn­nis­tyvät tässä te­hok­kaam­min suo­raan Is­tan­bu­lis­ta ja il­man lo­pun kouk­kua tar­peet­to­mas­ti pe­taa­vaa Armst­ron­gin ta­pauk­sen (lue: Lind­berg­hin kid­nap­pauk­sen) esit­te­lyä. Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti elo­ku­va on upea ja ker­ron­nal­li­ses­ti na­pak­ka, jo­ten mikä­li et ole näh­nyt aiem­pia fil­ma­ti­soin­te­ja suo­sit­te­li­sin aloit­ta­maan tästä ver­sios­ta. It­se Agat­ha Ch­ris­tien ta­ri­na on upea.
Myös näyt­te­lijä­va­lin­nat ovat on­nis­tu­neet nap­piin: John­ny Depp on osu­van nil­ja­kas Ratc­hett, Da­me Ju­di Dench it­seoi­keu­tet­tu prin­ses­sa Dra­go­mi­roff, Wil­lem Da­foe pas­se­li Hard­man ja Josh Gad hyvä Mac­Queen. Kai­kis­ta fil­ma­ti­soin­neis­ta pa­la­set tun­tu­vat lo­pul­ta lok­sah­ta­van par­hai­ten paik­koil­leen Bran­nag­hil­la, vaik­ka Poi­riot'n pääo­sa­na si­ja on #2.
Lop­pu­koh­taus lu­paa jat­koa Nii­lin tun­nel­mis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea kuva on dynaaminen, terävä ja värikylläinen vaikkei tässä kyse olekaan 4K HDR:stä. Iskevä ääniraita tarjoaa tenniksen muodon ottavan dialogin vetreästi ja strategisen toiminnan iskevästi. Ekstroisssa ohjaajan ja käsikirjoittajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia ja sarja koosteita. (IJ)
11/05/2018

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy