Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Amazon Prime

LBJ

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Amazon Prime
 
Vuosi: 2016Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: AmazonKuva:
1080p 1.85
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Amazon) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rob Rei­ne­rin oh­jaa­ma elämän­ker­tae­lo­ku­va seu­raa Lyn­don John­so­nin mat­kaa Ken­ne­dyn var­jois­ta tämän kor­vaa­jak­si Dal­la­sin sa­la­mur­han ympä­rillä.

Rob Rei­ne­rin (mm. Kun­nian­mie­hiä, Ame­ri­kan pre­si­dent­ti) oh­jaa­ma elämän­ker­tae­lo­ku­va seu­raa Lyn­don John­so­nin (Woo­dy Har­rel­son) mat­kaa Ken­ne­dyn var­jois­ta tämän kor­vaa­jak­si Dal­la­sin sa­la­mur­han ympä­rillä. Elo­ku­va tun­tuu tus­kai­le­van Lyn­don John­so­nin omien jal­ko­jen löytä­mi­sessä — mistä merk­ki lie­nee myös Ken­ne­dyyn tart­tu­mi­nen elo­ku­van lisä­ni­messä — mut­ta ee­pos on kieh­to­va oma­na it­senään.
Woo­dy Har­rel­son te­kee mag­neet­ti­sen suo­ri­tuk­sen mie­henä, jo­ka ei kai­nos­te­le edes ves­sanpöntöllä is­tues­saan saa­ti sit­ten käyttäi­si ui­ma­hou­su­ja val­koi­sen ta­lon al­la­so­sas­tol­la. Kai­kes­ta hiek­ka­pa­pe­ri­mai­ses­ta kit­kas­taan huo­li­mat­ta mies kui­ten­kin us­kal­taa ku­rot­taa tu­le­vai­suu­teen. Har­rel­so­nin Lyn­don on mies, jo­ka saat­tai­si te­pas­tel­la sa­lon­kiin mu­tai­sil­la saap­pail­la, mut­ta suh­tau­tuu va­ka­van nöyräs­ti ja haas­tei­ta kaih­ta­mat­ta edeltäjänsä saap­pai­den täyttä­mi­seen. So­raää­net ovat kri­ti­soi­neet Har­rel­so­nin roo­lia yk­sioi­koi­sek­si kar­ri­ka­tyy­rik­si, mut­ta näi­hin väit­tei­siin on vai­kea yh­tyä kun ta­ri­nan lop­pu­pis­te­kin ve­toaa. Elo­ku­va­mi­tas­sa ih­mi­sen elämästä jää vä­ki­sin­kin jo­ta­kin pois, mut­ta tässä otos on siinä mää­rin kou­kut­ta­va, että pitä­nee et­siä kä­siin hyvä elämän­ker­ta kir­ja­kau­pas­ta.
Tämän elo­ku­van myötä lu­ku­lis­tal­le pää­tyi myös Do­ris Kearns Goo­dwi­nin kir­ja ("An Un­fi­nis­hed Lo­ve Sto­ry", 2024) mie­hestään, jo­ka aloit­ti Ken­ne­dyn pu­heen­kir­joit­ta­ja­na, mut­ta pää­tyi vas­toin odo­tuk­sia jat­ka­maan Lyn­do­nin pu­heen­ki­joit­ta­ja­na. En­simmäi­sen lu­vun pe­rus­teel­la myös tämä ta­ri­na on elo­ku­van ar­voi­nen.

Kuva

Upean terävästi toistuva kuva on viimeistä piirtoa myöten taidokkaasti periodiinsa istutettu. Puvut, autot, huonekalut ja puitteet kaikkinensa saavat unohtamaan nykyajan ja siirtymään vastaansanomatta 1960-luvulle. Prostetiikan saumat näkyvät välähdyksittäin Harrelsonin kurtistaessa kaulaansa, mutta nämä hetket ovat vähissä ja tuskin häiritseviä.

Ääni

Samaa paria oleva ääniraita pitää otteessaan tapahtumien imulla ja ilman suurempi fanfaareja.

Ekstrat

Ekstraton. Amazon tarjoilee elokuvan pakollisella saksankielisellä tekstityksellä, mutta sentään alkuperäisellä ääniraidalla. Elokuvaa ei ole tekstitetty suomeksi. (IJ)
07/05/2024

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy