Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Saving Mr. Banks

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418421144

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Tämä elo­ku­va kan­nat­ti kat­soa täy­sin um­mik­ko­na, etu­kant­ta saa­ti ta­ka­puo­len tie­to­ja tii­rai­le­mat­ta.

Tämä elo­ku­va kan­nat­ti kat­soa täy­sin um­mik­ko­na, etu­kant­ta saa­ti ta­ka­puo­len tie­to­ja tii­rai­le­mat­ta. Jo­ten jos par­haim­paan ko­ke­muk­siin pyr­kii, kan­nat­taa tämän­kin lu­ke­mi­nen kes­keyttää.
Sa­ving Mr. Banks luo uu­des­taan kir­jai­li­ja P.L. Tra­ver­sin lap­suu­den ko­ke­muk­set 1900-lu­vun alun Aust­ra­lias­sa. Pää­pai­no on kui­ten­kin Walt Dis­neyn ja kir­jai­li­jat­ta­ren koh­taa­mi­ses­ta vii­si vuo­si­kym­mentä myö­hem­min, kun ani­maa­tio­le­gen­da pyr­kii saa­maan 20 vuot­ta sin­nikkääs­ti pii­rittämänsä kir­jai­li­jan te­kemään so­pi­muk­sen Mai­ja Pop­pa­sen elo­ku­va­so­vi­tuk­ses­ta. Rat­kai­su löy­tyy mo­lem­pien lap­suu­den­ko­ke­muk­sis­ta.
Lop­pu­teks­tit kan­nat­taa kat­soa tai oi­keas­taan kuun­nel­la lop­puun saak­ka.
Voin vain ku­vi­tel­la, mi­ten Aku An­kan edes­men­nyt pää­toi­mit­ta­ja Mark­ku Ki­vekäs oli­si suh­tau­tu­nut Tom Hank­sin Walt Dis­ney -roo­liin. Hän sentään ta­pa­si ne­ron pik­ku­poi­ka­na. Mi­nun mie­lestä­ni tehtävä oli mah­do­ton, ja Hanks sel­viy­tyy siitä koh­tuul­li­ses­ti. Dis­ney piir­tyi ai­ka­kau­ten­sa mie­liin hy­vin fyy­si­ses­ti tv-juon­to­jen­sa an­sios­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni, toki rutiinisuoritus sinänsä. Ekstroissa 7 min. poistettuja kohtauksia ja 17 min. dokumentit. (PS)
11/07/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy