Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

I.T.

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

I­soil­la pa­nok­sil­la pe­laa­va len­toyh­tiöy­rittäjä no­jaa sa­la­peräi­sen nör­tin ol­kapääl­le, mut­ta huo­maa pian ra­ken­ta­van­sa pien­ten pal­ve­lus­ten myötä omaa räjäh­dy­sal­tis­ta Ca­pe Fear -­ta­ri­naan­sa.

I­soil­la pa­nok­sil­la pe­laa­va len­toyh­tiöy­rittäjä (Pier­ce Bros­nan) no­jaa sa­la­peräi­sen nör­tin ol­kapääl­le, mut­ta huo­maa pian ra­ken­ta­van­sa pien­ten pal­ve­lus­ten myötä omaa räjäh­dy­sal­tis­ta Ca­pe Fear -ta­ri­naan­sa. Ky­se on­kin hy­vin pitkäl­ti ky­sei­sen klas­sik­kojännä­rin suo­ra­vii­vai­ses­ta mo­der­ni­saa­tios­ta.
Pin­nal­taan tyy­likäs jännä­ri te­kee pa­pe­ril­la pe­riaat­tees­sa kai­ken oi­kein, mut­ta ote jää kol­kon epäus­kot­ta­vak­si. In­ter­ne­tin mah­dol­lis­ta­mat hyökkäyk­set yk­si­tyi­syyttä, lii­ke­ta­lout­ta, ä­ly­ko­te­ja ja elämää koh­taan ovat ver­rat­tain us­kot­ta­via, mut­ta pa­la­set tun­tu­vat enemmän kark­ki­kau­pas­ta on­gi­tuil­ta kuin yh­teen ove­las­ti so­vi­te­tuil­ta.
B­ros­nan te­kee ta­na­kan egois­ti­sen roo­lin per­heensä ja fir­man­sa pat­riark­ka­na, jo­ka ei kei­no­ja kaih­da, mut­ta on ky­vytön vas­taa­maan bit­ti­vel­hon tuo­maan uh­kaan. Ul­koa tu­le­vas­ta uhas­ta vas­taa­va Ja­mes Frec­he­vil­le jää sitä vas­toin huu­mei­ta nap­si­va­na ex-N­SA-hak­ke­ri­na aut­ta­mat­ta kli­seek­si.

Kuva

Näyttävän vakaa kuva on elokuvamainen, jäsentynyt ja väritoistoltaan valitun ilmeen puitteissa puhdas. Musta on mustaa ja väripaletti muutoin vakaa ja luonteva, jos ei aivan vivahteikas.

Ääni

Hiljaisen pahaenteinen ääniraita hakee Cape Feariä, ja paikoin jopa siinä onnistuu. Pääosin anti on rauhallisen dialogivetoista.

Ekstrat

Ekstraton. Mukana on muiden elokuvien trailereita. (IJ)
27/02/2024

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy