Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Troija - kahden levyn julkaisu

Troy - Special Edition 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2004Kesto: 156 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.41
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 109516EAN: 7321944284114

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ho­me­rok­sen Ilias on maail­man tun­ne­tuin ta­ri­na, jos­ta al­koi eu­roop­pa­lai­nen kult­tuu­ri.

Ho­me­rok­sen Ilias on maail­man tun­ne­tuin ta­ri­na, jos­ta al­koi eu­roop­pa­lai­nen kult­tuu­ri. Ame­rik­ka­lai­sis­sa kä­sissä tu­lok­se­na on kir­joi­tus, jo­ka pa­nee ai­na­kin kym­me­nen ker­taa puis­te­le­maan päätään.
Tällä ker­taa oh­jaa­jan hen­kilöoh­jaus on­tuu pa­him­man ker­ran. Akil­leuk­sen roo­li vas­taa vaa­ti­vuu­des­sa Seit­semän vel­jek­sen Ju­ha­nia, eikä nei­timäi­sestä Brad Pit­tistä ole tehtävään. Juu­ri kun odo­tuk­set pa­laa­vat, hen­kilöt ker­to­vat, kuin­ka heidän ni­mensä vielä muis­te­taan­kaan. Seu­raa­van hyvän koh­tauk­sen jäl­keen tun­nel­ma pi­la­taan gre­go­riaa­ni­sen kirk­ko­lau­lun ja joi­kaa­mi­sen se­kai­sel­la ui­ku­tuk­sel­la. Te­kijöil­le ei kai­ke­ti ole ker­rot­tu, että te­ho­kei­noa on käy­tet­ty jo ker­ran hy­vin, ja usei­ta ker­to­ja huo­nos­ti.
On lap­sel­lis­ta väittää, että tämä on Gla­diaat­to­ria pa­rem­pi ee­pos. Yk­si lisätäh­ti tu­lee siitä, että Roo­man pe­rus­ta­ja Ae­neas mai­ni­taan pu­res­ke­le­mat­to­mas­sa muo­dos­sa.
Kaar­tin par­hai­ta on ko­toi­sis­ta leh­tiar­viois­ta poi­ke­ten al­ku­peräi­nen Han­ni­bal Lec­ter, Brian Cox, Aga­mem­no­ni­na ja Chop­pe­ris­ta nos­tet­ta saa­nut Eric Ba­na Hek­to­ri­na.
Ja lo­puk­si: toi­vot­ta­vas­ti ke­nelläkään ei ole Ak­hil­leuk­sen it­se­luot­ta­mus­ta ha­mu­ta nai­sen ha­meen al­le, kun tämä pai­naa ti­ka­ria kurk­kua vas­ten. Ei Ho­me­ros­kaan niin vii­neissään ol­lut, että näin hur­jia oli­si tu­ri­noi­nut.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea kuva, mutta jonkin verran edge enhancement –varjoja kasvoprofiileissa. Kunnon projektorin sijaan plasmaa tuijottava näkee muutaman kerran aliasing-värinää. Laadukas ääniraita, mutta ei sen enempää. Ekstroissa 17+14+11 min. dokumentit, jumalten kuvagalleria ja traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy