Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Yön eläimet

Nocturnal Animals 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Gal­le­ris­ti Su­san Mor­row vas­taa­not­taa sa­la­peräi­sen pa­ke­tin.

Gal­le­ris­ti Su­san Mor­row (A­my Adams) vas­taa­not­taa sa­la­peräi­sen pa­ke­tin. Sisältö vie aja­tuk­set muu­ta­man päivän ajak­si pois maa­laus­tai­teen pa­ris­ta. Kää­re­pa­pe­rei­den sisään on pii­lo­tet­tu Su­sa­nin nuo­ruu­sa­jan avio­mie­hen kir­joit­ta­ma ro­maa­ni. Ta­pah­tuu ku­ten niin usein, kir­ja ah­mai­see lu­ki­jan mu­kaan­sa.
"Noc­tur­nal Ani­mals" on sydän­maat­ril­le­ri nuo­ren per­heen odot­ta­mat­to­mas­ta vä­ki­val­tai­ses­ta koh­taa­mi­ses­ta öi­sellä maan­tiellä, elo­ku­van sisään­lei­vot­tu kir­jal­li­nen ker­ros, syväl­li­sem­pi kes­kus­te­lu­na­vaus.
Aus­tin Wrigh­tin best­sel­le­riin poh­jau­tu­va elo­ku­va kul­jet­taa kieh­to­vas­ti rin­nak­kain kah­ta ta­ri­naa. In­to­hi­moi­nen lu­kup­ro­ses­si pa­kot­taa Su­sa­nin koh­taa­maan luon­teen­sa va­ja­vai­suu­det kir­jain­ten muo­dos­sa. Mie­li­ku­vi­tus piirtää ta­ri­nan ku­va­ruu­dul­le. Kir­jan luo­ma kiih­keä­tun­nel­mai­nen tril­le­ri toi­mii vas­ta­pai­no­na synkäl­le, epäon­nis­tu­neel­le rak­kausd­raa­mal­le. Elo­ku­van kan­nal­ta, ase­tel­ma on poik­keuk­sel­li­nen.
Kat­so­ja pun­nit­see, mitä ta­ri­naa seu­raa, mikä on tot­ta. Oh­jaa­ja Tom Ford jättää kat­so­jan päätäntä­val­lan pii­riin to­del­li­set syyt kir­jan lä­hettä­mi­sel­le. On help­po aja­tel­la en­ti­sen avio­mie­hen kos­ta­neen kir­jal­li­ses­sa muo­dos­sa. Jos­kus kos­toa tär­keämpää on ope­tus.
Tom Ford on saa­nut jal­keil­le par­haat voi­mat. Amy Adams, Ja­ke Gyl­len­haal ja Mic­hael Shan­non so­vel­tu­vat dy­naa­mi­ses­ti yh­teen. Shan­no­nin hy­vyy­teen kal­lis­tu­va kylän­voi­ma, röö­kiä ket­jus­sa sau­hut­ta­va she­rif­fi Bob­by An­des, on hah­mo­na tut­tu usei­den vuo­si­kym­me­nien ta­kaa.
Poik­keuk­sel­li­nen jän­ni­tysd­raa­ma nähdään teat­te­reis­sa jou­lu­kuus­sa 2016. (VA)
30/12/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy