Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Liittoutuneet

Allied 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rans­ka­lais­ta vas­ta­rin­ta­lii­kettä edus­ta­va Ma­rian­ne Beau­se­joir pal­ka­taan up­see­ri Max Va­ta­nin vai­mok­si tär­keään pei­teo­pe­raa­tioon.

Rans­ka­lais­ta vas­ta­rin­ta­lii­kettä edus­ta­va Ma­rian­ne Beau­se­joir (Ma­rion Co­til­lard) pal­ka­taan up­see­ri Max Va­ta­nin (B­rad Pitt) vai­mok­si tär­keään pei­teo­pe­raa­tioon. Ca­sab­lan­can yössä, toi­sen maail­man­so­dan se­ka­vis­sa olo­suh­teis­sa määränä on te­loit­taa kau­pun­gis­sa val­ta-a­se­maa pitävä sak­sa­lais­mie­hittäjä.
Vas­toin kaik­kia lik­vi­doin­nin ja mui­den so­tast­ra­te­gia­leik­kien pe­lisääntöjä, kak­sik­ko ra­kas­tuu toi­siin­sa. Vaik­ka ku­lis­si­suh­de la­ven­tuu to­sielämään yllä­tyk­settä, kuin sa­la­ma­nis­kus­ta, luo­vat Brad Pitt ja Ma­rion Co­til­lard puo­lius­kot­ta­van rak­kaus­ta­ri­nan. Ta­ri­nan sy­ven­tyessä hau­kot­te­lun lo­mas­sa odot­ta­mat­to­miin sfää­rei­hin, on jo liian myöhäistä. Kä­si­kir­joi­tus-twis­ti mais­tuu vä­kinäi­seltä knop­pai­lul­ta.
Ro­bert Ze­mec­kis oh­jaa il­las­ta toi­seen jä­merää pe­rusd­raa­maa, pääl­li­sin puo­lin kaik­ki on koh­dal­laan. Ste­ven Knigh­tin sinänsä am­mat­ti­mai­sen kä­si­kir­joi­tuk­sen täh­ti­het­ket poi­mi­taan ai­van liian va­roen. Suu­rim­mak­si on­gel­mak­si muo­dos­tuu roh­keu­den puu­te, ta­va­no­mai­suus, tylsä esil­le­pa­no. Kul­ma­hio­ma­ko­neel­la pyö­ris­tel­ty kak­si­tun­ti­nen möhkä­le kai­paa särmää.
Liit­tou­tu­neet on kuin mui­nais­muis­to Hol­lywoo­din kul­ta-a­jal­ta, jon­ka täh­den pin­nal­ta puut­tuu nos­tal­gian mah­dol­li­ses­ti mu­ka­naan tuo­ma pa­ti­na. Ret­ro ei ole sa­ma kuin vin­ta­ge.
E­lo­ku­va saa en­si-il­tan­sa 25.11.2016. (VA)
05/12/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy