Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Commando – Director Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1985Kesto: 90 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 93223EAN: 6438044165951

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­vers­ti John Mat­rix on kom­man­do vail­la ver­taa.

E­vers­ti John Mat­rix on kom­man­do vail­la ver­taa. Juu­ri kun mies on vetäy­tymässä ns. ”eläk­keel­le” on­nis­tuu kos­ton­hi­moi­nen dik­taat­to­ri kid­nap­paa­maan tämän tyttä­ren (A­lys­sa Mi­la­no, ”­Sis­ko­ni on noi­ta” tv-sar­ja). Lun­nas­vaa­ti­muk­sek­si Mat­rix pa­ko­te­taan läh­temään Etelä-A­me­rik­kaan suo­rit­ta­maan sa­la­mur­ha­tehtävää tai tytär kuo­lee.
Muis­tan hy­vin,­kun näin tämän en­si­ker­taa 80-lu­vul­la VHS-ka­se­til­ta naa­pu­rin uu­sil­la vi­deoil­la. Vi­deo­la­ki oli jo tuol­loin näyttä­nyt ”­sak­sen­sa” elo­ku­val­le ja siis­ti­nyt pois ran­kim­mat koh­tauk­set, mut­ta se oli sil­ti niin ko­va ja hui­ma ko­ke­mus nuo­ril­le po­jil­le, että se jäi läh­temättömäs­ti mie­leen. Nyt 23 vuo­den odo­tuk­sen jäl­keen Com­man­do nähdään vih­doin leik­kaa­mat­to­ma­na DVD:llä kah­den le­vyn jul­kai­su­na.
En­simmäi­sellä le­vyllä nähdään al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sio ja kuul­laan oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta. Toi­sel­la le­vyllä on 36 sek. pi­dem­pi oh­jaa­jan­ver­sio do­ku­ment­tei­neen, sekä oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­toi­neen. Sinänsä oh­jaa­jan­ver­sio ei tuo elo­ku­vaan juo­nel­li­ses­ti mitään uut­ta ja mer­kittävää, mut­ta lo­pun työ­ka­lu­va­ja­koh­taus on selväs­ti eheäm­pi ja ran­kem­pi kuin al­ku­peräi­sessä teat­te­ri­ver­sios­sa. Juo­ni ei ole ko­vin­kaan kum­moi­nen, mut­ta camp-hen­keä löy­tyy sitä­kin enemmän. Mai­nioi­ta one li­ner –­vit­sejä vil­jellään­kin oi­kein ura­kal­la ko­ko elo­ku­van ajan puh­taas­ti mac­ho­hi­lun hen­gessä, niin että ve­si lentää sil­mistä. Tämä jos mikään on teh­ty niin syvällä kie­li pos­kes­sa kuin vain voi­daan. To­del­li­nen ”äijäe­lo­ku­va” jo­ka ei vaa­di sen kum­mem­paa jär­kei­lyä, vaan pal­jon hyvää seu­raa ja pop­kor­nia. Tär­keintä on kui­ten­kin se, että tätä ei saa ot­taa liian va­ka­vas­ti, vaan pi­detään haus­kaa siellä ko­ti­soh­val­la!

Kuva, ääni & ekstrat

Molemmissa versioissa on keskivertoa parempi kuva, jossa on rakeisuutta ja kohinaa havaittavissa. Värit ovat myös kirkkaat, miellyttävät ja selkeät. Teatteriversiosta löytyy vain DD Surround 2.0-ääniraita joka toimii kohtuullisesti. Ohjaajanversiossa on uudelleen miksattu DD5.1-ääniraita, joka toimii hieman paremmin, vaikkakin toistaa pääasiassa ääntä etukanavista ja dialogia keskikanavasta. Taisteluiden lomaan 5.1-ääniraita tuo paremmin tilantuntua surround-kanaviin, lähinnä räjähdysten ja luotien viuhunnan osalta. Ekstroissa nähdään 22 min. dokumentit, kolme poistettua kohtausta, neljä kuvagalleriaa ja ohjaajan kommenttiraidat (DD2.0), jotka löytyvät molemmilta levyilta. Kaikki bonusmateriaalit on tekstitetty suomeksi. Muuten tämä on lähes samanlainen kuin R1-julkaisu, mutta jaettuna kahdelle eri levylle. (TK)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy