Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Minne tuuli kuljettaa

When the Wind Blows 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1986Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: KAVI 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (KAVI) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kylmän so­dan ai­ka, Eng­lan­nin maa­seu­tu.

Kylmän so­dan ai­ka, Eng­lan­nin maa­seu­tu. Ra­dio sekä päivä­leh­det ker­to­vat ydi­na­seis­kun mah­dol­li­suu­des­ta. Val­tiol­li­set ins­tans­sit pai­na­vat oh­je­vih­ko­sia kan­sa­kun­nan va­lis­ta­mi­sek­si pa­him­man va­ral­ta.
Van­ha pa­ris­kun­ta val­mis­tau­tuu suu­ron­net­to­muu­teen, luot­ta­mus oh­jeis­tuk­sen pitä­vyy­teen on vank­ka. Jim Bloggs (John Mills) lu­kee ma­nuaa­lit sa­na­tar­kas­ti, vai­mo Hil­da (Peg­gy Ashc­roft) suh­tau­tuu ti­lan­tee­seen yli­mal­kai­ses­ti, nai­vis­ti­sel­la vähät­te­lyllä. Asioil­la on ta­pa­na jär­jes­tyä. Tun­nel­ma va­ka­voi­tuu va­sa­ran suih­kies­sa. Ji­min ra­ken­taes­sa las­keu­ma­suo­jaa, uhan il­ma­pii­rin ha­vait­see le­viävän ta­lou­des­sa. Toi­saal­ta, 40 vuot­ta aiem­mas­ta so­das­ta­kin sel­vit­tiin, to­ki pitkäl­ti Churc­hil­lin san­ka­ruu­den an­sios­ta.
Min­ne tuu­li kul­jet­taa on synkkää­kin syn­kem­pi dys­to­pia, vii­mei­nen va­roi­tus. Edes to­teu­tus­muo­to, kau­niis­ti vä­ri­tet­ty ani­maa­tio ja sa­tii­ri­muo­toi­nen dia­lo­gi, ei ke­vennä kär­jis­tet­tyä draa­maa. Maail­ma muut­tuu har­maak­si, an­keak­si ja sai­raak­si, ta­pah­tu­mien kii­vas ete­ne­mis­tah­ti tois­tuu pai­nos­ta­val­la ryt­millä. Oh­jaa­ja Jim­my Mu­ra­ka­mi kä­sit­te­lee pa­ris­kun­nan yh­teistä tai­val­ta vii­saas­ti tark­kail­len. An­ka­rim­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa, maail­man kääntäessä selkänsä, kak­sik­ko suh­tau­tuu ti­lan­tei­den ete­ne­mi­seen luon­te­vas­ti. Edes oh­je­kir­jan seu­raa­mi­ses­sa ta­pah­tu­nut pik­kui­nen tul­kin­ta­vir­he ei het­kau­ta. Thatc­her te­ki par­haan­sa, kak­si muis­ti­sai­ras­ta ei kyen­nyt val­tion oh­jei­ta nou­dat­ta­maan. Jär­jen ih­mi­siähän tässä ol­laan, sat­tuu­han noi­ta.
Vuon­na 1987 Suo­mi ei ol­lut val­mis neu­vos­to­vas­tai­sel­le, so­dan il­ma­pii­riä pie­nen ih­mi­sen näkö­kul­mas­ta lä­hes­tyväl­le ai­kuis­ten ani­maa­tiol­le. Län­si­mai­hin, ta­val­li­siin kan­sa­lai­siin osu­van ydin­so­dan il­ma­pii­ri on jat­ku­vas­ti liian lä­hellä. Aja­tus las­keu­man vi­sua­li­soi­mi­ses­ta, kos­ke­tuk­ses­ta ydin­pil­veen, on etäi­nen. Näinpä Min­ne tuu­li kul­jet­taa läh­ti Finn­ki­non le­vi­tyk­seen yh­dellä ai­noal­la ko­piol­la. Kan­sal­li­nen ar­kis­to esittää tätä kau­nis­ta 35-mil­listä fil­mi­ko­pio­ta har­voin näh­dystä mes­ta­ri­teok­ses­ta Orio­nis­sa jou­lu­na 2016.
Ray­mond Brigg­sin sar­ja­ku­vis­ta ja Jim­my Mu­ra­ka­min oh­jaustöistä tun­ne­tuin, Lu­miuk­ko, nähdään jo­ka jou­lu te­le­vi­siois­sa kaut­ta maail­man. Oli­si iha­naa sa­noa sen ole­van pa­ri­val­ja­kon yh­teistöistä mer­kittä­vin. (VA)
29/12/2016

Tekijät

Ohjaaja: Jimmy T. Murakami
Pääosissa: John Mills Peggy Ashcroft

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy