Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

City of Angels - Enkelten kaupunki

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
Anamorfinen 2.37
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Metronome) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Ko­meas­ti to­teu­tet­tu, kau­nis ja ny­kypäivänä har­vi­nai­nen ta­ri­na en­ke­listä, jo­ka ra­kas­tuu niin pa­la­vas­ti koh­taa­maan­sa ateis­ti­seen lääkä­riin, että luo­puu ikui­ses­ta elämästään ja saa­puu maanpääl­le ta­val­li­se­na ih­mi­senä.

Ko­meas­ti to­teu­tet­tu, kau­nis ja ny­kypäivänä har­vi­nai­nen ta­ri­na en­ke­listä (Ni­co­las Ca­ge), jo­ka ra­kas­tuu niin pa­la­vas­ti koh­taa­maan­sa ateis­ti­seen lääkä­riin (Meg Ryan), että luo­puu ikui­ses­ta elämästään ja saa­puu maanpääl­le ta­val­li­se­na ih­mi­senä. Si­vuo­sis­sa NYPD Blue -sar­jan Si­powic­zinä tun­net­tu Den­nis Franz ja toi­ses­ta po­lii­si­sar­jas­ta, Ho­mi­ci­des­ta, tut­tu And­re Braug­her suo­riu­tu­vat roo­leis­taan so­pi­val­la määrällä let­keyttä ja ar­vok­kuut­ta. VHS:llä tämä elo­ku­va sai va­jaat kol­me täh­teä, mut­ta DVD:llä ana­mor­fi­nen ku­va ja en­nen kaik­kea 6-ka­na­vai­nen Dol­by sii­vittävät elo­ku­van ai­van uu­siin sfää­rei­hin. Hie­no ja yllättävä draa­ma.
Kak­si­puo­lei­sen le­vyn B-puo­lel­ta löy­tyy 30 mi­nuu­tin do­ku­ment­ti, 7 pois­tet­tua koh­taus­ta (oh­jaa­ja ja leik­kaa­ja Lyn­zee Kling­man kom­men­toi­vat eril­li­sellä rai­dal­la), fak­ta­ruu­tu­ja ja VH1:­sen ly­hyet in­sert­ti-tyy­li­set haas­tat­te­lut Pe­ter Gab­rie­lin ja Ala­nis Mo­ris­set­ten kans­sa. Trai­le­ri ja kom­ment­ti­rai­ta lois­ta­vat pois­sao­lol­laan. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy