Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Edge of Darkness

Pimeyden ytimessä 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 224011EAN: 5708758681216

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mel Gib­son on ko­ke­nut yk­si­tyi­selämässään ko­via ja tun­tuu ole­van it­se syypää toi­lai­lui­hin­sa.

Mel Gib­son on ko­ke­nut yk­si­tyi­selämässään ko­via ja tun­tuu ole­van it­se syypää toi­lai­lui­hin­sa. On­kin si­ten myön­teistä huo­ma­ta, et­tei se ai­na­kaan tämän pää­roo­lin ot­tei­ta ole hai­tan­nut. Mies on van­hen­tu­nut, ja hyvällä mie­li­ku­vi­tuk­sel­la voi­si ku­vi­tel­la hen­kilö­koh­tais­ten de­mo­nien aut­ta­van ran­kas­sa roo­lis­sa.
Pi­mey­den yti­messä on pe­rin­tei­nen po­liit­ti­sen tril­le­rin ja kon­ka­riet­sivän kii­ras­tu­len sym­bioo­si.
Isän tytär am­mu­taan hau­li­kol­la. Kun vyyh­ti al­kaa ker­tyä ka­saan, taus­tal­ta löy­tyy li­kai­nen jut­tu ydin­fuu­sio­tut­ki­mus­ta te­kevässä yh­tiössä. Ame­rik­ka­lai­nen po­li­tiik­ka ja tur­val­li­suusjär­jes­tel­mien mädännäi­syys tu­le­vat esiin ame­rik­ka­lai­sit­tain huo­mat­ta­van selvä­sa­nai­ses­ti. Li­be­raa­le­ja hai­hat­te­li­joi­ta­kaan ei hys­sy­tellä.
E­lo­ku­va on suo­ra­vii­vai­sen vä­ki­val­tai­nen ja sel­lai­se­na rea­lis­ti­nen. Täl­le kai­kel­le on dra­ma­tur­gi­nen oi­keu­tuk­sen­sa. Kä­si­kir­joi­tus tun­tuu vält­te­levän kli­seitä ja jo­pa käyttävän mo­nia tut­tu­ja rat­kai­su­ja omak­si hyö­dyk­seen.
Pi­mey­den yti­messä tar­joaa har­vi­nai­sen hyvää juo­nen­kul­je­tus­ta ny­ky-Hol­lywoo­dis­sa. Esi­mer­kik­si se, kuin­ka Ray Wins­to­nen hah­moa tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na yli-ih­mi­senä käy­tetään, on tästä pe­rin hyvä esi­merk­ki.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. DVD:n ja BD:n ero on dramaattinen jälkimmäisen eduksi. Ei ekstroja. (PS)
21/09/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy