Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Leijapoika

The Kite Runner 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 206074EAN: 6438137038223

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh­jaa­ja Marc Fors­te­rin uu­sin 007 Quan­tum of So­la­ce on hur­jis­ta kat­so­ja­lu­vuis­taan huo­li­mat­ta vai­voin kah­den täh­den elo­ku­va, vaik­ka mie­hen Bon­dia edeltävä oh­jaus Lei­ja­poi­ka ja aiem­mat mai­ne­teot on­nis­tui­vat eri­no­mai­ses­ti.

Oh­jaa­ja Marc Fors­te­rin uu­sin 007 Quan­tum of So­la­ce on hur­jis­ta kat­so­ja­lu­vuis­taan huo­li­mat­ta vai­voin kah­den täh­den elo­ku­va, vaik­ka mie­hen Bon­dia edeltävä oh­jaus Lei­ja­poi­ka ja aiem­mat mai­ne­teot (Mons­ter's Ball, Fin­ding Ne­ver­land) on­nis­tui­vat eri­no­mai­ses­ti.
Har­vaa elo­ku­vaa kuin Lei­ja­poi­kaa voi yhtä sydä­mel­li­ses­ti suo­si­tel­la ko­ko per­heen kat­sot­ta­vak­si, jos en­nak­ko­luu­lot kai­paa­vat so­pi­vaa päi­vi­tystä. Kha­led Hos­sei­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too klas­si­sen tra­di­tion mu­kai­sen ta­ri­nan rik­kaas­ta po­jas­ta ja köyhästä pal­ve­li­jan po­jas­ta, jot­ka ovat par­haim­mat ystävät. Ta­ri­na al­kaa Af­ga­nis­ta­nis­sa juu­ri en­nen neu­vos­to­tank­kien vyö­ryä ja jat­kuu Yh­dys­val­lois­sa sekä ta­le­ba­ni­hal­lin­non ai­kai­ses­sa Ka­bu­lis­sa.
Ystä­vyy­den ku­vaus, hä­peän myrk­ky, so­vi­tuk­sen tär­keys, kir­jal­li­suu­den voi­ma ja us­kon­nol­li­nen su­vait­se­mat­to­muus kuu­lu­vat ai­heis­toon, mut­ta sa­mal­la au­kais­taan häm­mentävän läm­min is­la­mi­lai­sen per­he-elämän ku­vas­to.
Is­la­min kult­tuu­ria on pa­ha mennä tu­kut­ta­maan yh­teen muot­tiin. Luu­len­pa, että sydä­men si­vis­tystä ar­vos­ta­vat mu­ha­met­ti­lai­set, joi­ta on val­ta­va määrä pit­kin maail­maa, voi­si­vat kau­his­tel­la eu­roop­pa­lai­sen ja var­sin­kin poh­joi­seu­roop­pa­lai­sen per­he-elämän kal­seut­ta. Siltä tun­tuu var­sin­kin näin läm­min­hen­ki­sen elo­ku­van jäl­keen. Pa­hat ja ah­neet ovat kaik­kial­la, oli yh­teis­kun­ta tai us­kon­to mikä ta­han­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kauniisti kuvattu elokuva pääsee teräväpiirtona oikeuksiinsa, mutta aivan virheittä ei selvitä. Mustissa pinnoissa on ylimääräistä eloa, ja esimerkiksi solmioiden kuviot eivät pysy kurissa. Ääniraita luo kulttuurista pohjaa elävästi. Ekstroissa kommenttiraita, kirjailijan 1 min. intro, traileri ja 39 min. dokumentit. Takakannessa on ilmoitettu väärin elokuvan kesto DVD-version minuutteina. (PS)
12/11/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy