Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Uhrilampaat

Silence of the Lambs 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1991Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 97104EAN: 6438044614169

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin kaa­no­niin on vai­kea ujut­taa uut­ta ark­ki­hah­moa.

Po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin kaa­no­niin on vai­kea ujut­taa uut­ta ark­ki­hah­moa. Dra­cu­la, Fran­kens­tein, Tar­zan, Co­nan, King Kong, Ja­mes Bond ja lee­gio su­per­san­ka­rei­ta syn­tyivät sa­dan vuo­den sisällä ja jo 1960-lu­vul­la al­koi tuo­rei­den kek­sintö­jen kekä­le hii­pua.
T­ho­mas Har­ri­sin Han­ni­bal Lec­ter on tässä kat­san­to­kan­nas­sa pe­rin har­vi­nai­nen san­ka­ri ja var­sin­kin sik­si, että kan­ni­ba­lis­mia har­joit­ta­va psy­kiat­ri ei ole niitä luon­tai­sim­pia sa­mais­tu­mi­sen koh­tei­ta. Toi­saal­ta on­ko mikään uut­ta. Tämä­kin ta­ri­na on hie­no muun­nel­ma Kau­no­tar ja hir­viö -sa­dus­ta. Sen vuon­na 1756 jul­kais­sut kir­joit­ta­ja on jo unoh­tu­nut: Jean­ne-Ma­rie Lep­rin­ce de Beau­mont.
Har­ri­sin pa­ras ro­maa­ni sai ar­voi­sen­sa adap­tion: kaik­ki tär­keimmät Os­ca­rit tu­li­vat syystä, ja vieläpä har­vi­nai­sel­la ta­val­la gro­tes­ke­ja sä­vyjä sisältäväl­le tril­le­ri/­kan­ni­baa­li-e­lo­ku­val­le.
E­lo­ku­va on myös kestä­nyt ai­kaa hy­vin. Klas­sik­ko an­sait­see kat­se­lu­ker­ran muu­ta­man vuo­den vä­lein. Tämän jäl­keen syn­ty­nei­den pro­lo­gi- ja jat­ko-o­sien osal­ta mie­len­kiin­to on jo hii­pu­nut, mut­ta kaik­kein en­simmäi­nen Lec­ter-fil­mi, Mic­hael Man­nin Psy­ko­paa­tin jäl­jillä, kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti hank­kia ko­koel­miin­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni vaikuttavat edelleen hieman vanhahtavilta, mutta toki BD peittoaa DVD SE -laitoksen. Sitävastoin ekstroja saati triviavihkoa ei ole mukana, ainoastaan traileri. (PS)
06/02/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy