Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Murder on the Orient Express

Idän pikajunan arvoitus 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2017Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: 20th Century FoxKuva:
2160 p 2.39*
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112742997

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (20th Century Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ken­neth Bra­nagh on oh­jaa­ja-näyt­te­lijänä sen sor­tin lu­sik­ka­haa­ruk­ka­mies, että mo­lem­mat tehtävät kär­sivät.

Ken­neth Bra­nagh on oh­jaa­ja-näyt­te­lijänä sen sor­tin lu­sik­ka­haa­ruk­ka­mies, että mo­lem­mat tehtävät kär­sivät.
Idän pi­ka­ju­nan ar­vioi­tus me­nee tähän sa­maan jat­ku­moon. Uu­sin­ta­fil­ma­ti­soin­ti ei saa­nut en­si-il­tan­sa ai­kaan kum­moi­sia ar­vioi­ta, eikä asia mik­sikään muut­tu­nut le­vyl­le pääs­tyäm­me.
Ta­ri­na on kat­so­jil­le hy­vin tut­tu. Sa­man­ni­mi­nen ro­maa­ni (1934, suo­mek­si 1937) ot­ti vai­kut­tei­ta kuu­lui­sas­ta Char­les Lind­berg­hin lap­sen kid­nap­pauk­ses­ta. Se on kuu­lui­sam­pi mur­ha­mam­man tuo­tan­nos­sa kuin Kym­me­nen pientä nee­ke­rin­poi­kaa (1939, suo­mek­si 1940). Mo­lem­mat on fil­mat­tu useas­ti.
Muu­ta jän­ni­tettä ei mur­ha­mys­tee­ril­le voi luo­da kuin sen, että kat­so­ja kes­kit­tyy miet­timään, kuin­ka tällä ker­taa tie­tyt juo­nenkään­teet ker­ro­taan. Dra­ma­tur­gias­sa ei ole mitään uut­ta ja ih­meel­listä.
Si­vuo­sa­kaar­ti on ni­mekäs ja hoi­taa tehtävänsä am­mat­ti­tai­toi­ses­ti. Ikä­vintä on kui­ten­kin se, että Her­cu­le Poi­rot’n roo­li su­juu Bra­nag­hil­ta kom­pas­tel­len. Jos ver­tai­lu­koh­dak­si ot­taa Pe­ter Us­ti­no­vin tai Da­vid Suc­het'n, tun­nel­ma ei vain ole oi­kea. Bra­nag­hin rat­kai­su on viedä mes­ta­riet­sivää puo­li­nai­sen ka­ri­ka­tyy­rin tiel­le. Tästä Poi­rot’s­ta tu­lee mie­leen yli­ko­mi­sa­rio Jac­ques Clou­seau tai Frank Dre­bin, mut­ta niin, et­tei kat­so­ja voi ol­la var­ma, on­ko tämä draa­maa vai ko­me­diaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kahdella levyllä. Audiovisuaalisuus on kunnossa, vaikka ensisilmäyksellä 4K:n ja BD:n ero tuntuu pieneltä. Tarkempi yksityiskohtien tutkailu osoittaa eron olevan selvän. Ääniraita toimii keskitasoisesti tekemättä turhaa numeroa itsestään. (PS)
29/04/2018
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy