Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Allied

Liittoutuneet 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2016Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112736125

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

B­rad Pitt on liit­tou­tu­nei­den agent­ti, jo­ka pu­dot­tau­tuu las­ku­var­jol­la kes­kel­le Nat­sien hal­lit­se­maa Poh­jois-Af­rik­kaa ai­kei­naan heittää ka­pu­loi­ta sak­sa­lais­ten suun­ni­tel­miin.

B­rad Pitt on liit­tou­tu­nei­den agent­ti, jo­ka pu­dot­tau­tuu las­ku­var­jol­la kes­kel­le Nat­sien hal­lit­se­maa Poh­jois-Af­rik­kaa ai­kei­naan heittää ka­pu­loi­ta sak­sa­lais­ten suun­ni­tel­miin. Ma­rion Co­til­lard on pai­kanpäällä odot­ta­va kon­tak­ti, jo­ka on kuin ka­la ve­dessä or­kest­roi­man­sa va­koo­jien vals­sin pyör­teissä. Syk­keen laan­nut­tua koit­taa au­voi­nen avioelämä Lon­toos­sa, mut­ta men­nei­syys löytää pian pa­ri­val­ja­kon.
E­lo­ku­via "Ca­sab­lan­ca" ja "Mr. and Mrs. Smith" kylmä­kis­koi­ses­ti yh­distävä tril­le­ri on ris­ti­rii­tai­nen ta­paus. Ta­ri­na it­sessään on kiin­nos­ta­va ja ri­kas, mut­ta me­kaa­nin­sen hätäi­nen ker­ron­ta ja tar­peet­to­man jäy­hik­si jäävät roo­li­suo­ri­tuk­set pai­na­vat ko­ko­nai­suut­ta ikäväs­ti alas. Co­til­lar­din hah­mon ve­to­vas­tuu pitkän al­kunäytök­sen ai­ka­na on elo­ku­van vir­kein va­lin­ta, mitä vas­ten tar­kas­tel­tu­na Pit­tin san­ka­ril­li­nen säntäi­ly jäl­kimmäi­sessä näytök­sessä tun­tuu kli­seeltä. Gen­reen mai­nios­ti is­tu­vat ai­nek­set ovat hyvät, mut­ta nii­den ympä­ril­le ra­ken­net­tu re­sep­ti jättää pal­jon toi­vot­ta­vaa.
E­lo­ku­va tun­tuu vielä tun­nin koh­dal­la al­kunäytök­seltä, eikä tämä si­vu­ma­ku ole juu­ri pois­tu­nut vielä lop­pu­teks­tin myötäkään. Oh­jaa­ja Ze­mec­ki­siltä ja pää­pa­rin näyt­te­lijöiltä oli­si ol­lut lu­pa odot­taa enemmän. Täl­lai­se­naan ky­se on viih­dyttävästä gen­re-jännä­ristä, jo­ka ti­kittää koh­ti vääjäämätöntä lop­pu­rat­kai­suaan en­na­koi­ta­van nau­tin­nol­li­ses­ti, mut­ta ei juu­ri herää hen­kiin missään vai­hees­sa.

Kuva & ääni

Peräti 6-8k:na kuvattu ja 4K:na masteroitu kuva edustaa aitoa 4K-kuvaa. Komeasti lavastettu ja filmaattisesti ehostettu kuva pyyhkii Tunisian aavikoilta Lontoon yöpommituksiin elämää suuremmalla otteella. Useampi otos siellä täällä näyttää viiltävän terävältä, ja valtaosin periodilavasteet ja puvustus tuntuvatkin tarjoilevan enemmän yksityiskohtia kuin tavanomainen HD-kuva. Silti ero erinomaiseen HD-kuvaan on hiuksen hieno - erityisesti kun genre vaatii hieman rajoitettua väritoistoa. HDR-käsittelyn läpikäynyt väritoisto on silti tässä näyttävää ja luonnollista.

Ekstrat

4k-levy ekstraton, mutta boksista löytyvä HD-levy tarjoaa elokuvan kaveriksi vajaan tunnin edestä koosteita elokuvan synnystä, puvustuksesta, lavasteista ja tehosteista. (IJ)
15/04/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy