Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Star Wars V - Imperiumin vastaisku

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1980Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: 7.1.4 Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112752590

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vas­ta­rin­ta on pii­lou­tu­nut syrjäi­sel­le Hot­hin jääp­la­nee­tal­le keräämään voi­mia pi­meän puo­len uhan ku­kis­ta­mi­seen.

Vas­ta­rin­ta on pii­lou­tu­nut syrjäi­sel­le Hot­hin jääp­la­nee­tal­le keräämään voi­mia pi­meän puo­len uhan ku­kis­ta­mi­seen. Edel­li­so­san hur­mos kuo­lontäh­den tu­hos­ta on väis­ty­nyt ja saa­vu­tet­tu hengäh­dy­sai­ka uh­kaa se­kin jäädä ka­peak­si Darth Va­de­rin skan­na­tes­sa her­keämättä maail­man­kaik­keut­ta löytääk­seen val­lan ta­sa­pai­noa jär­kyttä­neen Skywal­ke­rin (Mark Ha­mill).
Al­ku­peräi­sen tri­lo­gian kes­kimmäi­sellä osal­la oli isänsä Geor­ge Lu­ca­sin mu­kaan kiittämätön roo­li sy­ventää hah­mo­ja ja suu­ren­taa pa­nok­sia en­nen tri­lo­gian päätö­so­saa. Tässä osa on­nis­tuu kui­ten­kin upeas­ti. Alun ry­minät tais­te­lu­kentällä kään­tyvät tässä hie­nos­ti erä­maa­vai­hei­den ja Je­di-kou­lu­tuk­sen myötä psy­ko­lo­gi­sek­si yh­tee­no­tok­si, jos­sa vas­tak­kain ovat hyvä ja pa­ha, toi­vo ja epä­toi­vo, ja isä ja poi­ka. Ta­ri­na am­men­taa an­tau­muk­sel­la ko­ko ih­mis­kun­nan kult­tuu­ri­his­to­rias­ta, jo­hon kuu­lu­vat niin myy­tit kuin us­kon­not. Lop­pu­tu­lok­se­na on ve­revä sii­vu elo­ku­va­his­to­riaa.
E­lo­ku­va on­nis­tuu ole­maan kai­kin puo­lin mie­lekäs ja jän­nittävä näytös koh­ti ju­mal­ta­ru­ja ku­rot­ta­vas­sa saa­gas­sa. Lap­suu­den muis­to­jen pe­rus­teel­la tämä myös oli se pa­ras Täh­tien so­ta -e­lo­ku­va. Nyt uu­del­la kat­se­lu­ker­ral­la 4K:n suo­min tuo­rein sil­min elo­ku­va lu­nas­taa kaik­ki kul­lat­tu­jen muis­to­jen luo­mat odo­tuk­set, ja yltää mil­tei yhtä ta­sa­pai­noi­sek­si seik­kau­luk­si kuin edel­li­so­san­sa.
Ta­ri­nan kaa­ri on tässä ele­gant­ti, ja Lu­ca­sin oi­val­luk­set sen säätä­mi­sestä elo­ku­va­mit­taan so­pi­vak­si toi­mi­vat tässä yhtä an­siok­kaas­ti kuin edel­li­so­sas­sa — elo­ku­van suu­ren toi­min­ta­koh­tauk­sen si­joit­ta­mi­nen elo­ku­van al­kuun an­taa ta­pah­tu­mil­le Lu­ca­sin toi­vo­man räjähtävän lähdön ja te­kee lo­pun yh­tee­no­tos­ta hie­non ken­raa­li­har­joi­tuk­sen tu­le­val­le koi­tok­sel­le.

Kuva

Komea kuva on edellisosan tavoin puhdasta nannaa. Uudelleen 4K:na skanannattu ja masteroitu kuva on vakaa, kaunis ja ihastuttavan terävä. Yksityiskohtia on tarjolla enemmän kuin koskaan, eikä mikään kuvan osa-alueista aiheuta narinaa. Valo ja varjo on näyttävästi kohdillaan ja HDR-väritoisto elementissään muutoinkin kuin lopun dynaamisessa valomiekka-yhteenotossa.

Kuvaa on kritisoitu liiallisesta filmirakeen aiheuttaman kohinan poistosta, mutta jälkeä on hyvin vaikea moittia. Kuva on vakaa, erotteleva ja elävän vivahteikas tavalla, jolla tätä elokuvaa en ole koskaan aiemmin nähnyt. Mikään kuvassa ei muodostu esteeksi elokuvasta nauttimiselle, päin vastoin. Maalauksellinen ja komean terävä kuva on nautinto.

Ääni

Ääniraita pyyhkii pois 40 vuotta kuin se olisi lastenleikkiä. Dialogi soljuu puhtaan luontevasti ja John Williamsin avaruusfanfaarit mahtipointisesti. Anti on teknisesti eleetöntä ja sisällöllisesti mukavan rouheaa ja arkisesti uskottavaa.

Ekstrat

Boksi sisältää UHD:n lisäksi elokuvan HD-version omalla levyllään sekä kolmannen ekstroille pyhitetyn levyn. 4K-versio on tuttuun tapaan ekstraton, mutta elokuvan HD-version mukana tulee tekijöiden kommenttiraita (George Lucas, Irvin Kershner, Carrie Fisher, Ben Burtt ja Dennis Murren). Bonuslevyn uusissa lisukkeissa kuullaan James Lippincottin vuosina 1975-1978 nauhoittamia tekijöiden haastatteluita (10 min.) sekä nähdään lyhyt, mutta mielenkiintoinen kooste elokuvan matte-maalausten käytöstä (5 min.). Lisäksi mukana on tekijöiden haastatteluita (25 min.), lisää haastatteluita (27 min.), poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia (14 min.), kooste stop motion -animaatiosta (2 min.) ja videokuvagalleria pienoismalleista ja puvusteista. (IJ)
03/07/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy