Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Trek: Picard - 1. kausi

Star Trek: Picard - Season One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 488 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418581169

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­mi­raa­li Pi­card te­kee pa­luun elä­kepäi­viltä luot­sa­tak­seen Täh­ti­lai­vas­ton ta­kai­sin suu­ruu­den lois­toon­sa.

A­mi­raa­li Pi­card (Pat­rick Stewart, ku­ka­pa muu) te­kee pa­luun elä­kepäi­viltä luot­sa­tak­seen Täh­ti­lai­vas­ton ta­kai­sin suu­ruu­den lois­toon­sa. Vii­ni­ti­la Rans­kas­sa vaih­tuu ri­va­kas­ti — krhm, kol­man­nen jak­son lo­pus­sa — täh­ti­lai­vaan kun van­han ystävän tytär kai­paa apua.
Näyttävä ja ten­hoa­va tie­teis­dek­ka­ri ot­taa ge­riat­ri­sen ami­raa­lin kip­pa­rik­seen, mut­ta ta­ri­nas­ta ei tästä huo­li­mat­ta puu­tu toi­min­taa tai jän­ni­tystä. Maan pin­nal­le pitkään si­joit­tu­va seik­kai­lu mais­tuu The Next Ge­ne­ra­tion -kaa­no­nin pe­rijältä, jo­ka ehkä nap­paa si­vun Bla­de Run­ne­ril­ta ja toi­sen ko­mi­saa­rio Mor­sel­ta, mut­ta trip­pi on hyvä.
Sar­ja vaih­taa Star Tre­kin tyy­pil­li­sen jak­so per ta­ri­na -mal­lin jat­ku­vaan ta­ri­naan, jos­sa Pi­card et­sii kuol­leen ka­ve­rin­sa Da­tan jättä­miä jäl­kiä 20 vuo­den elä­keläi­se­lon jäl­keen. Ta­pah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii nyt pitkään maa­pal­lo, mut­ta ei yk­si­no­maan. Lop­pu­tu­lok­se­na on miljööltään ri­kas ja ta­ri­nal­taan ve­toa­va ava­ruus­dek­ka­ri, jo­ka ta­voit­taa myös TNG-sar­jan elämän­myön­tei­syy­den ja ar­ki­sen ih­meel­li­syy­den. Star Trek -sar­jo­jen jou­kos­sa tämä on lu­paa­van len­no­kas ja selväpäi­nen ta­paus.
Sar­jaa on kri­ti­soi­tu hi­taas­ta ot­tees­ta, ja vaik­ka tämä lie­nee osal­taan pi­temmän ta­ri­nan kaa­ren an­sio­ta, on tai­val kieltämättä verk­kai­sem­pi kuin vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Her­kul­li­nen pa­luu-a­se­tel­ma, kypsäk­si as­ti ke­hi­tet­ty ta­ri­na ja pä­tevät hah­mot kui­ten­kin enemmän kuin hy­vittävät se­kunt­ti­kel­lon rik­kou­tu­mi­sen.
Bok­si sisältää kaik­ki 10 en­simmäi­sen kau­den jak­soa kol­mel­la le­vyllä. CO­VID-19 pan­de­mia on lykän­nyt sar­jan toi­sen kau­den ku­vaus­ten al­kua, mut­ta lisää on lu­vas­sa.

Kuva & ääni

Komean filmimäinen ja mukavan skarppi kuva sekä yhtälailla elokuvalliseen ilmaisuun pyrkivä ääniraita. Efektit istuvat luontevasti antiin ja kaikkea verhoaa samettisen lämmin patina, joka saa Picardin viinitarhankin tuoksumaan Chanel no 5:lta. Tämän vastapainoksi sarja taitaa myös bladerunnermaisen ilmaisun sateen pieksämine katuineen ja hehkuvine videonäyttöineen. Äänimaisema on mielikuvituksellinen ja virkeän sähiköivä.

Ekstrat

Yllättävän hyvistä ekstroista löytyy lyhyt 5-7 minuutin kooste jokaisen jakson synnystä nimellä "story log", kommenttiraita ensimmäiseen jaksoon (Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Michael Chabon, Hanele M. Culpepper ja Kirsten Beyer) sekä poistettuja kohtauksia valikoituihin jaksoihin (jaksot 1, 8, 9 ja 10). Lisäksi levyiltä löytyy hyvä making of (10 min.), ”Children of Mars” -lyhytelokuva kommentein (8 min.), mokia (8 min.) ja neljä koostetta meikkauksesta (13 min.), esineistöstä (13 min.), lavasteista (15 min.) ja hahmoista (19 min.). (IJ)
12/03/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy