Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hammaskeiju

Tooth Fairy 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 91 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 236494EAN: 6438044254266

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

La­ji­tyy­pistä käy tämä­kin: pan­naan toi­min­tae­lo­ku­vien san­ka­ri vai­keaan ko­me­dia­roo­liin.

La­ji­tyy­pistä käy tämä­kin: pan­naan toi­min­tae­lo­ku­vien san­ka­ri (Dway­ne ”­Rock” John­son) vai­keaan ko­me­dia­roo­liin. Vaik­ka show­pai­ni­jan taus­ta aut­taa, huu­mo­ril­la­han on siinä suu­ri osuus, Ham­mas­kei­jun al­ku­puo­li tun­tuu toi­vot­ta­mal­ta pääo­sa­ne­sittäjän köm­pe­lyy­den yltäessä jo­pa ras­kaa­na ole­van Ar­nold Scwar­ze­neg­ge­rin ta­sol­le.
On­nek­si me­no pa­ra­nee jat­kos­sa. Tee­moik­si on otet­tu ame­rik­ka­lai­sil­le hie­man han­ka­lia asioi­ta, ku­ten yk­sin­huol­ta­juus ja yl­tiöpäi­nen kil­pai­lu­men­ta­li­teet­ti. Meitä pin­nal­li­sim­pia kat­so­jia saat­taa kiin­nos­taa jää­kiek­ko. Se to­sin muis­tut­taa nyrk­kei­lyä, jo­ta Roc­ky-e­lo­ku­vat esit­te­livät.
Yhä tyy­pil­li­sem­pi ny­kya­me­rik­ka­lai­sen elo­ku­van il­miö kiin­nittää huo­mion myös. Fen­de­rin ki­ta­ra­teh­das on mu­ka­na tuo­te­si­joit­te­lul­la, jo­ten ai­ka kau­nii­ta sähkö­ki­ta­ro­ja voi ihail­la. St­ra­to­cas­ter soi­kin ra­peil­la särö­soun­deil­la soundt­rac­kil­la.
Ham­mas­kei­ju jää kes­kin­ker­tai­sek­si Frank Cap­ran uu­del­leen läm­mit­te­lyk­si, mut­ta on­nis­tuu nau­rat­ta­maan muu­ta­man ker­ran. Elo­ku­van näyt­te­lijä­kaar­ti on pä­tevä ja en­nen kaik­kea sym­paat­ti­nen. Ovat­pa mu­ka­na jo­pa Ju­lie And­rews ja Bil­ly Crys­tal me­huk­kais­sa si­vu­roo­leis­saan. Pal­jon var­ti­ja­na on myös brit­tien Kont­to­ri-ver­sios­ta tut­tu Step­hen Merc­hant.
Laa­du­kas ku­va ja ää­ni. DVD-ver­sion ku­va on pal­jon lat­team­pi ja ää­ni­rai­ta tunk­kai­sem­pi. Ekst­rois­sa 25 min. do­ku­men­tit oh­jaa­jan kom­men­tein, oh­jaa­jan int­ro, 11 min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, kom­men­tein, 3 min. epäon­nis­tu­nei­ta koh­tauk­sia ja trai­le­ri. Pak­kauk­ses­sa on kaik­kia kol­me eri lai­tos­ta: BD, DVD ja di­gi­taa­li­nen ko­pio. (PS)
27/04/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy