Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Mission Impossible - Dead Reckoning: Part One

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2023Kesto: 163 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018028418

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Venäläi­nen ydin­su­kel­lus­ve­ne up­poaa epä­sel­vissä olo­suh­teis­sa vie­den mu­ka­naan poik­keuk­sel­li­sen ke­hit­ty­neen te­koä­lyn pro­to­tyy­pin.

Venäläi­nen ydin­su­kel­lus­ve­ne up­poaa epä­sel­vissä olo­suh­teis­sa vie­den mu­ka­naan poik­keuk­sel­li­sen ke­hit­ty­neen te­koä­lyn pro­to­tyy­pin. Kan­sainvä­li­sen va­luut­ta­ra­has­ton var­jos­sa — tai ai­na­kin sa­mal­la IMF-ly­hen­teellä — toi­mi­va mah­dot­to­mien tehtä­vien ryhmä hais­taa asias­sa pa­la­neen kä­ryä.
Tom Crui­se ot­taa kii­ka­riin­sa te­koä­lyn tuo­mat vaa­rat ja vääntää kan­sainvä­li­seen agent­tijännä­riin ko­vem­man mo­men­tin kuin ker­taa­kaan aiem­min sar­jas­sa. Edeltä­jiään kar­van ver­ran ai­kui­sem­pi seik­kai­lu säntää Abu Dha­bis­ta Ve­net­siaan ja Alp­pe­ja tuu­ra­vil­le Nor­jan vuo­noil­le ener­gi­ses­ti, ihas­tut­ta­vas­ti ja lii­kemäärää yllä­pitäen.
Ko­ro­na-pan­de­mia häi­rit­si elo­ku­van ku­vauk­sia, mut­ta tämä ei tun­nu lop­pu­tu­los­ta la­tis­ta­neen. Päin­vas­toin Abu Dha­bin aa­vi­koil­le ra­ken­ne­tut la­vas­teet vain pa­ra­ni­vat hie­kan val­la­tes­sa ne­liöitä viiväs­tyk­sen myötä ja yhtä me­dias­sa ra­por­toi­tua Crui­sen ai­heel­lis­ta pur­kaus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta myös ku­vauk­set tun­tu­vat eden­neen lo­pul­ta har­mo­ni­ses­ti.
Tässä kaik­ki pa­la­set lok­sah­ta­vat lo­pul­ta nä­tis­ti pai­koil­leen viih­teen ni­missä. Pa­lo­ja on koh­taus­ten ja stunt­tien muo­dos­sa pal­jon, mut­ta ko­ko­nai­suus py­syy sil­ti vai­vat­ta mauk­kaa­na ja in­ten­sii­vi­senä ku­jan­juok­su­na. Crui­sen an­tau­mus­ta asial­leen on vai­kea ol­la ihas­te­le­mat­ta kun on kuul­lut tämän jat­ku­vas­ta op­pi­mi­sen­ha­lus­ta ja nä­kee ekst­rois­sa mie­hen spurt­taa­van moot­to­ri­pyörällään vuo­ren reu­nan yli kuu­den­net­ta ker­taa sa­ma­na päivänä. Hur­ja mies ja var­sin hie­no elo­ku­va.

Kuva

Erinomainen kuva on filmimäinen, skarppi ja hallittu. Kymmenillä kameroilla kuvatut stuntit iskevät kanvakselle vaikuttavalla voimalla. Abu Dhabin veistoksellinen lentokenttä ja hiekkamyrskyssä miltei klaustrofobiseksi käyvä aavikko, Norjan lainaamat vuonot ja Venetsian väriloisto piirtyvät tässä kaikki komeasti 4K:na. Cruisen ja kumppaneiden hillitön draivi näkyy rikkaissa yksityiskohdissa ja aidossa tekemisen hengessä, joka saa unohtamaan elokuvien greenscreenit ja tietokonetehosteet vaikka niitäkin on toki käytetty.

Ääni

Tilava ja iskevä ääniraita tuntee legendaarisen tunnusmusiikkinsa painolastin, mutta ei halua jäädä yhden tempun poniksi. Äänimaisema on tarvittaessa lekamainen, mutta useammin hienostunut ja energisen soljuva.

Ekstrat

Itse 4K:n elokuvalevyltä löytyy ohjaajan sekä leikkaaja Eddie Hamiltonin kommenttiraita. Ekstroille pyhitetyllä kakkoslevyllä nähdään tekstitettyinä lisukkeina noin puolentunnin edestä koosteita eri osioiden tekemisestä Abu Dhabista Norjaan. Koosteet ovat mielenkiintoista katsottavaa erityisesti näiden kahden sijainnin osalta, mutta anti jää kokonaisuuten kovin pintapuoliseksi raapaisuksi. (IJ)
17/11/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy