Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Mad Max Collection

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1979-1985Kesto: 296 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
DTS-HD MA2.0/5.1
Ääniraita: 1080p 2.35
2.40*
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895242216

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mad Max kuu­luu sii­hen sar­jaan, jos­sa kak­ko­so­sa on en­simmäistä pa­rem­pi.

Mad Max kuu­luu sii­hen sar­jaan, jos­sa kak­ko­so­sa on en­simmäistä pa­rem­pi. Luul­ta­vas­ti en­simmäi­nen elo­ku­va oli­si jää­nyt ame­rik­ka­lais­ten lisäk­si myös eu­roop­pa­lai­sil­ta nä­kemättä, jol­lei As­falt­ti­so­tu­ri eli Mad Max 2 oli­si lyö­nyt niin voi­mal­li­ses­ti lä­pi. It­se­kin kat­soin ykkö­so­san kai­ken maail­man pai­kois­ta Pa­rii­sis­sa, jos­sa As­falt­ti­so­tu­ris­ta in­nos­tu­nut mat­ka­to­ve­ri syök­syi ju­lis­teen näh­tyään he­ti seu­raa­vaan näytök­seen.
Ykkö­so­sa on kestä­nyt ih­meen hy­vin ai­kaan. Olin sii­hen ai­koi­naan ai­ka pet­ty­nyt, mut­ta nyt se edus­taa mai­nio­ta ris­ti­sii­tos­ta 1970-lu­vun gen­re-e­lo­ku­vis­ta. Sen ku­va­kie­li on ru­jon rii­sut­tua ja tun­nel­ma muis­tut­taa kau­hua uu­dis­ta­nei­den To­be Hoo­pe­rin, Wes Cra­ve­nin ja jo­pa Geor­ge A. Ro­me­ron tuo­tok­sis­ta maail­man­so­dan jäl­keistä tu­le­vai­suut­ta pei­laa­vaan exp­loi­ta­tii­vi­seen maan­tie­po­lii­sie­lo­ku­vaan, jo­ka on pal­jon vel­kaa moot­to­ri­pyör­jen­gi-gen­rel­le. Le­vyn ta­ka­kan­teen on lisät­ty oh­jaa­ja­sa­rak­kee­seen Geoer­ge Mil­ler with Mel Gib­son. Lull­ta­vas­ti tämä on ta­pah­tu­nut jäl­kimmäi­sen vai­ku­tuk­ses­ta, mut­ta mikä Gib­so­nin osuus oh­jaus­työssä, ei ai­na­kaan mi­nul­le ole sel­vin­nyt.
Kak­ko­so­sa The Road War­ruor puo­les­taan vei län­ne­ne­lo­ku­van (S­ha­ne, Pos­ti­vau­nut) ase­tel­mia apo­ka­lyp­ti­seen ry­mis­te­ly­la­ji­tyyp­piin, jo­ta sit­ten ryöstö­vil­jel­tiin ko­ko vuo­si­kym­men. Toi­min­taa on tus­kin kos­kaan lei­kat­tu näin ve­reväs­ti. Pu­vus­ta­jat ja mas­kee­raa­jat loi­vat haus­kaa punk­ku­vas­toa.
Kol­mo­so­sa Mad Max Beyond Thun­der­do­me on jo val­ta­vir­taa. Kai­ke­ti te­kijät sai­vat lap­sia ja peh­me­nivät sen ver­ran, että ot­ti­vat kun­nian­hi­moi­sen lähtö­koh­dan luo­des­saan Bar­ter­tow­nin, jos­sa ei sal­li­ta vä­ki­val­taa, vaan rii­dat rat­kais­taan kehässä. Elo­ku­va ja­kau­tuu kah­tia. Jäl­kimmäi­sessä osas­sa san­ka­ri joh­taa las­ten ris­ti­ret­keä koh­ti pa­ra­tii­sia. Huu­mo­ri as­tui mu­kaan. Tämä on van­hen­tu­nut kaik­kein eni­ten, mut­ta haus­ko­ja koh­tauk­sia riittää. Ti­na Tur­ne­rin täh­ti lois­ti tähän ai­kaan ko­vin kirk­kaas­ti, jo­ten oli suo­ra­nai­nen ta­paus, kun hän suos­tui roo­liin­sa. Nyt tätä lisäar­voa ei voi enää ulos­mi­ta­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Mad Maxin kuva piirtyy tarkemmin kuin koskaan, mutta näyttää edelleen halpistuotannolta. Tunkkainen ääniraita soi myös aiempaa paremmin, mutta aussiaksentti dubattiin liki tökeröön “italialaistyyliin”, eiväkä siinä ylimääräiset bitit auta. Ei siis kannata varata ensimmäistä mahdollista ääniraitaa. Kokoelmaa aluksi arvioidessani tein nimittäin virheen, jota mieluisampaa en muista: mukana on toisin kuin aluksi kerroin myös alkuperäinen australianenglantilainen ääniraita, joten elokuvan ystävät voivat tehdä makoisaa vertailua. Mad Max 2:n kuva on trilogian paras. Toki rakeiset, herkälle filmille vähässä valossa kuvatut kohtaukset näyttävät rakeisilta. Mad Max 3 on uusin, mutta ei välttämättä sen parempi näissä iltakohtauksissa. Ääniraita ei ole yhtä repivä kuin edeltäjissään. Kaikkiin elokuviin on tarjolla traileri. Kakkoslevylle on tallennettu myös 4 min. Leonard Maltinin intro ja kommenttiraita. (PS)
18/08/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy