Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Da Vinci -koodi - Extended Cut - 2 Disc Set

The Da Vinci Code 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2006Kesto: 175 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: Dolby True-HD 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 202706EAN: 5051160247373

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Da Vin­ci -­koo­di kuu­luu po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin his­to­riaan mer­kittävänä il­miönä.

Da Vin­ci -koo­di kuu­luu po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin his­to­riaan mer­kittävänä il­miönä. Al­ku­peräi­nen Dan Brow­nin ro­maa­ni nou­si no­peas­ti sekä myy­dyim­pien kir­jo­jen lis­tal­le, että pu­hee­nai­heek­si mo­niin kah­vipöytä­kes­kus­te­lui­hin ympä­ri maail­maa. Ko­hua ja po­rua riit­ti pitkäk­si ai­kaa, ja ka­to­li­nen kirk­ko huu­si ai­heel­li­ses­ti sut­ta, mut­ta sil­ti ky­seessä ei ole pelkkä skan­daa­li­ha­kui­nen ra­has­tu­sy­ri­tys.
E­lo­ku­van tar­joa­ma mat­ka on hui­kea, näppäräs­ti ra­ken­net­tu aar­re­jah­ti, jo­ka sti­mu­loi ke­vyes­ti ai­vo­nys­tyröitä sol­ju­vas­ti avau­tu­vil­la vih­jeillä, ja hi­ve­lee sa­mal­la ais­te­ja vii­meistä piir­toaan myö­ten lu­moa­val­la au­dio­vi­suaa­li­sel­la to­teu­tuk­sel­la. Suu­rel­ta osin te­ho pe­rus­tuu myös sii­hen, että ta­ri­nan sa­la­seu­rat ja juo­nit­te­lut pu­reu­tu­vat mil­tei sa­la­ka­va­lan te­hok­kaas­ti to­si­maail­maan rea­li­teet­tei­hin ja us­kon­toon hel­pos­ti lii­tettä­viin epäi­lyk­siin. Kan­sal­li­saar­re-seik­kai­lut ja muut Brow­nin ta­ri­nan va­na­ve­dessään nos­tat­ta­mat pik­se­li­pai­not­tei­set mat­kai­lu­mai­nok­set la­tis­tu­vat tämän rin­nal­la aut­ta­mat­ta kau­kai­sik­si perän­pitä­jik­si.

Kuva

Ensiluokkainen audiovisuaalinen toteutus punoo vakuuttavan rikkaan maailman, joka huokuu jännitystä ja historian havinaa jokaista artefaktia, risahdusta ja tuikitavallista naarmua myöten. Värikylläinen ja moitteettoman hallittu kuva on upeaa katsottavaa, vaikka aivan viimeinen terä jää toiston yksityiskohtaisuudesta selvästi puuttumaan. Ääniraita toistaa dialogin välittömästi, Hans Zimmerin mahtipontisen musiikin vakuuttavasti ja osaa ottaa tilan haltuun moninaisin tehostein.

Ääni

Elokuvalevyltä löytyy lisukkeiksi ohjaajan kommentit valikoituihin kohtauksiin (yht. 38 min.), mielenkiintoinen (joskin jo turhankin interaktiivinen) kuva-kuvassa-taustatietopaketti, sekä lupaava näyte ja traileri prequelistä Enkeleitä ja demoneja. Varsinaisella ekstralevyllä ohjaajan tunnelmia (2 min.), Dan Brownin haastattelu (5 min.), kaksi-osainen making of (yht. 37 min.) ja koosteita hahmoista (32 min.), kuvauspaikoista (16 min.), lavasteista (9 min.), rekvisiitasta (10 min.), taideteosten kopioinnista (6 min.), symboliikasta (6 min.), tehosteista (15 min.), musiikista (yht. 13 min.), Mona Lisasta (7 min.) ja kirjan adaptaatiosta (11 min.). Näistä katsomisen arvoisia ovat etenkin Dan Brown haastattelu ja koosteet tehosteista, kuvauspaikoista, rekvisiitasta ja kirjan adaptaatiosta. Lisäksi paketista löytyy 31-sivuinen vihko taustatietoa. Harmillisesti traileri jää vielä puuttumaan. Kaikki ekstrat esitetään HD-muodossa, mutta niitä ei ole tekstitetty suomeksi. (IJ)

Ekstrat

06/05/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy