Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
HD-DVD

Tappava ase 2 - Director's Cut

Lethal Weapon 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: HD-DVD
 
Vuosi: 1987Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Plus
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 94840EAN: 7321944800802

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kun Let­hal Wea­pon sar­jan ykkö­se­lo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen, en ar­vos­tel­lut sitä ai­van kär­keen.

Kun Let­hal Wea­pon sar­jan ykkö­se­lo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen, en ar­vos­tel­lut sitä ai­van kär­keen. Kak­si­kym­mentä vuot­ta myö­hem­min kui­ten­kin ih­met­te­lee, kuin­ka hyvä Mel Gib­son oli roo­lis­saan psy­koot­ti­se­na it­se­mur­ha­kan­di­daat­ti­na (tästä vai­keas­ti kään­nettävä sa­na­leik­ki: kuo­let­ta­vak­si luo­ki­tel­ta­va ase).
Sar­jas­ta muo­dos­tui kaik­kien ai­ko­jen pa­ras ros­kae­lo­ku­va­sar­ja, jon­ka kat­so­mi­nen perä­perää on huo­mat­ta­vas­ti mu­ka­vam­pi ko­ke­mus kuin Roc­ky I–IV. Sa­man osan sisäl­le mah­tuu kui­ten­kin bril­jant­te­ja koh­tauk­sia ja ai­ka lim­bo­ja­kin peräjäl­keen.
Kaik­ki sar­jat oh­jan­nut Ric­hard Don­ner pys­tyi viemään bud­dy­bud­dy-po­lii­sie­lo­ku­van ää­ri­ra­joil­len­sa. Suu­rin kun­nia kuu­luu toi­min­ta­ko­me­dian tai­ta­jil­le, Mel Gib­so­nil­le ja Dan­ny Glo­ve­ril­le. Nuo­ren ja van­han kytän yh­teis­pe­li saa­vut­ti sel­lai­sen kult­tia­se­man, että siitä teh­tiin me­ta­vit­si Gib­so­nin täh­dittämään Ma­ve­ric­kiin, jos­sa Glo­ve­ril­la oli ca­meo­roo­li.
En­simmäi­nen osa on ai­ka tui­ma elo­ku­va, jo­ka ot­taa vielä it­sensä jon­kin ver­ran va­ka­vas­ti. Lo­pun kak­sin­tais­te­lu Ga­ry Bu­seyn kans­sa on to­sin lap­sel­li­nen.

Kuva, ääni & ekstrat

HD:lle on tallennettu normaalipituinen versio, ei siis aiemmin DVD:nä julkaistu, seitsemällä minuutilla pidennetty ohjaajan versio. DVD-kuvaan verrattuna ero näkyy pienempänä kohinana. Ero ei kuitenkaan ole kovin suuri viimeiseen SE-laitokseen verrattuna. Ajassa 1.05 kalanruototakin kuviot elävät yhä, mutta enemmän kuin BD:llä. Ääniraita vastaa aiempia. Ei ekstroja. (PS)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy