Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Philadelphia

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1993Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tom Hanks Os­ca­ril­la pal­ki­tus­sa roo­lis­saan AIDS:iin sai­ras­tu­va­na huip­pua­sia­na­ja­ja­na, jo­ka haas­taa en­ti­sen työ­nan­ta­jan­sa oi­keu­teen tun­ties­saan tul­leen­sa ero­te­tuk­si täy­sin ai­heet­ta.

Tom Hanks Os­ca­ril­la pal­ki­tus­sa roo­lis­saan AIDS:iin sai­ras­tu­va­na huip­pua­sia­na­ja­ja­na, jo­ka haas­taa en­ti­sen työ­nan­ta­jan­sa oi­keu­teen tun­ties­saan tul­leen­sa ero­te­tuk­si täy­sin ai­heet­ta.
E­lo­ku­va AIDS:s­ta ja ho­mo­sek­suaa­li­suu­des­ta, mut­ta en­nen kaik­kea pe­riaat­teis­ta. Elo­ku­vas­sa ei poh­jim­mil­taan ole ky­se ho­mou­des­ta tai edes siitä, oli­si­ko Hank­sin hah­mo voi­nut jat­kaa vielä sai­ras­tut­tuaan­kin am­ma­tis­saan – oi­keu­denkäyn­nin ai­kai­nen jat­ku­va sai­ras­te­lu osoit­taa kiis­tat­ta et­tei oli­si – vaan siitä, että hä­net ero­tet­tiin te­kais­tuin pe­rus­tein ja vas­toin tah­toaan. Tässä mie­lessä elo­ku­val­le voi ol­la vain yk­si lop­pu­rat­kai­su – ku­ten on­kin.
Ta­ri­na ei var­si­nai­ses­ti tuo mitään uut­ta lu­ke­mat­to­miin te­le­vi­sio­ta var­ten teh­tyi­hin la­ji­kump­pa­nei­hin­sa näh­den, mut­ta Hol­lywoo­din pää­na­vauk­se­na se on kui­ten­kin mer­kittävä. Kun­nia­mai­nin­nan an­sait­see oh­jaa­ja Jo­nat­han Dem­me (mm. Uh­ri­lam­paat), jo­ka osaa kiertää kau­kaa mo­net dra­ma­tur­gi­set mii­nat ja mm. sii­rap­pi­sen dia­lo­gin.
Muis­sa roo­leis­sa Den­zel Was­hing­ton Hank­sin la­ki­mie­henä ja An­to­nio Ban­de­ras hä­nen ra­kas­ta­ja­naan. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy