Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Rendition – poikkeuksellinen luovutus

Rendition 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206499EAN: 6438044161557

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hol­lywood omis­taa maail­man par­haat tun­to­sar­vet ar­vioi­da sitä, mil­loin ylei­nen mie­li­pi­de on muut­tu­mas­sa.

Hol­lywood omis­taa maail­man par­haat tun­to­sar­vet ar­vioi­da sitä, mil­loin ylei­nen mie­li­pi­de on muut­tu­mas­sa. Bus­hin hal­lin­non ki­du­tuk­sel­le pe­rus­tu­vaa ter­ro­ris­min vas­tais­ta tais­te­lua kri­ti­soi­via elo­ku­via on tul­vi­nut tuu­tis­ta sen ver­ran, että tämän pe­rus­teel­la voi­si odot­taa de­mok­raat­tien voit­ta­van seu­raa­vat vaa­lit.
Poik­keuk­sel­li­nen luo­vu­tus on ter­mi, jo­ta käy­tetään, kun la­ki pe­rus­tus­lais­ta pu­hu­mat­ta­kaan voi­daan si­vuut­taa. Näin ta­pah­tuu yh­den CIA-joh­ta­jan (hyytävä Me­ryl St­reep) päätök­sellä, kun ter­ro­ris­mis­ta epäil­ty (O­mar Me­twal­ly) ha­lu­taan viedä ki­du­tet­ta­vak­si maail­mal­le. Elo­ku­va ker­too dra­maat­ti­ses­ti, mi­ten tämä kaik­ki toi­mii ja me­nee sa­mal­la hie­man sy­vemmäl­le pin­nan al­le.
Po­liit­tis­ta kiis­ta­ka­pu­laa kä­si­tellään tril­le­rin kei­noin. Yk­si CIA-a­gen­teis­ta (Ja­ke Gyl­len­haal) al­kaa ko­kea tun­non­tus­kia, mut­ta oman uran vaa­ran­ta­mi­nen tun­tuu sa­tui­lul­ta. On­gel­ma ni­mittäin pe­rus­tuu ma­te­ma­tiik­kaan. Jos yhtä syytöntä ki­du­te­taan, sillä ei ole mitään mer­ki­tystä, jos tu­han­net sääs­tyvät. Kon­ser­va­tii­vi­ma­tik­ka tu­lee näin selväk­si, mut­ta myös de­mok­raat­tien las­kuop­pi: jo­kais­ta ki­du­tet­tua koh­taan syn­tyy tu­han­sia uu­sia vi­hol­li­sia. Kal­toin koh­del­luil­la on su­kua ja lä­hei­siä, ja vai­ku­tus nou­see po­tens­sei­hin. Kum­man ma­ti­ka­no­pet­ta­jan sinä va­lit­set, siitä on ky­se.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva kärsii muutaman kerran kamerapanoroinneissa alising-ilmiöstä. Ääniraita soi pontevasti ja tilaa luoden. Ekstroissa kommenttiraita, 58 min. dokumentit, 18 min. poistettuja ja pidennettyä kohtauksia ja traileri. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy