Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Alien

Alien - kahdeksas matkustaja 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1979Kesto: 117/116 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112748111

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mikä oli­si pa­rem­paa viih­dettä pi­me­ne­viin syy­sil­toi­hin kuin se ai­to ja al­ku­peräi­nen Alien?

Mikä oli­si pa­rem­paa viih­dettä pi­me­ne­viin syy­sil­toi­hin kuin se ai­to ja al­ku­peräi­nen Alien? Tämä mus­tan­pu­hu­va ava­ruusjännä­ri ai­heut­taa ta­kuu­var­mas­ti sydä­men ha­ja­lyön­tejä oli­pa sit­ten edessä en­simmäi­nen tai vii­mei­nen kat­se­lu­ker­ta.
A­va­ruu­den hal­ki mat­kaa­van ava­ruu­sa­lus Nost­ro­mon mie­histö herä­tetään syväu­nes­ta tut­ki­maan syrjäi­sen pla­nee­tan ra­dio­ma­jak­kaa. Förs­ti (Si­gour­ney Wea­ver), kap­tee­ni (Tom Sker­rit), tie­deup­see­ri (Ian Holm) ja kou­ral­li­nen mui­ta mie­histönjä­se­niä jou­tu­vat kas­vo­tus­ten uu­den eliö­la­jin kans­sa, jo­ka an­taa uu­den mer­ki­tyk­sen kis­sa ja hii­ri -lei­kil­le.
E­lo­ku­va­his­to­rian merk­ki­paa­lui­hin lu­keu­tu­va elo­ku­va kul­jet­taa kylmäävää ta­ri­naan­sa hui­kean te­hok­kaas­ti, eikä ase­tel­ma tai miljöö voi­si ol­la kou­kut­ta­vam­pi. Ee­pos ta­koo en­simmäi­sen luo­kan jän­ni­tysnäy­telmän, jos­sa on vai­kea py­syä etäi­senä si­vus­ta­kat­so­ja­na. Yhä uu­sia kat­se­lu­ker­to­ja kestävä elo­ku­va on is­ke­nyt merk­kinsä ih­mis­kun­nan psyyk­kee­seen siinä mää­rin läh­temättömällä ta­val­la, että elo­ku­van vai­kut­tei­ta on sit­tem­min voi­nut bon­ga­ta lu­ke­mat­to­mis­ta muis­ta elo­ku­vis­ta. Nyt uu­si pie­tee­tillä re­mas­te­roi­tu 4K-kuo­si tar­joaa mai­nion te­ko­syyn an­tau­tua uu­del­leen ta­pah­tu­mien vietäväk­si.
Le­vyltä löy­tyy sekä al­ku­peräi­nen vuo­den 1979 ver­sio, että vuo­den 2003 oh­jaa­jan leik­kaus.

Kuva

Alkuperäisiltä negatiiveilta uudelleen 4K:na skannattu ja masteroitu kuva näyttää sanalla sanoen komealta. Ikäisekseen huikea kuva pitää mustan vaikuttavan synkkänä, värit kylmän uskottavina ja tarjoaa kauttaaltaan kiehtovan jäsentynyttä toistoa. Filmirae, HDR-väritoisto ja hurja dynamiikka lyövät tässä kivasti kättä luoden upean valon ja varjon oopperan, jossa vaara tuntuu vaanivan aluksen joka sopukassa. Lievää huojuntaa esiintyy vain kertaalleen, ja muutoin jälkeä voi pitää vaikuttavan laadukkaana. Filmin tuoma raekohina on sekin jatkuvasti läsnä, mutta luonteeltaan ilmeikästä. Lähikuvat ovat ilahduttavan läsnäolevia ja kuvat muun muassa pienoismallien avulla toteutettujen avaruusalusten ulkopinnoilta sekä muukalaisten aluksesta paikoin suorastaan hätkähdyttäviä.

Ääni

Aiemman Blurayn tavoin DTS-HD Master Audiona taltioitu ääniraita toimiin niin ikään hyvin. Dialogiltaan anti on hitusen metallinen, mutta tunnelmaltaan tästä huolimatta upea ja imaisee mukaansa vastalauseitta.

Ekstrat

Ekstroista löytyy otos tuttuja ekstroja: kaksi kommenttiraitaa, musiikkiraita, ohjaajan alustus ja poistettuja kohtauksia. (IJ)
04/09/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy