Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Counselor

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 117/138 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112706845

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pik­ku­tuh­maan ja muu­ten vaan ba­naa­liin ju­tus­te­luun pi­temmän kaa­van kaut­ta suh­tau­tu­va jännä­ri avaa kir­ja­van po­ru­kan ju­nai­le­maa huu­me­kaup­paa ajan kans­sa.

Pik­ku­tuh­maan ja muu­ten vaan ba­naa­liin ju­tus­te­luun pi­temmän kaa­van kaut­ta suh­tau­tu­va jännä­ri avaa kir­ja­van po­ru­kan ju­nai­le­maa huu­me­kaup­paa ajan kans­sa. Huu­mei­ta, ti­mant­te­ja ja la­ka­nois­sa pieh­ta­roin­tia riittää, mut­ta hi­das­ve­toi­nen jos­kin tar­kas­ti ar­ti­ku­loi­tu dia­lo­gi pitää mie­len­kiin­non vain vai­voin yllä. Inf­la­toi­tu­neel­la egol­la va­rus­tet­tu elo­ku­va pu­noo verk­kon­sa kiu­soit­te­le­van hi­taas­ti, eikä lo­pul­ta ky­ke­ne tar­joa­maan in­ves­toi­dul­le ajal­le oi­keas­taan minkään­lais­ta tuot­toa.
Rid­ley Scot­tin oh­jaus ja näyt­te­lijä­kaar­ti Mic­hael Fass­bin­de­ristä Ja­vier Bar­de­min, Pe­ne­lo­pe Cru­zin ja Ca­me­ron Dia­zin kaut­ta Brad Pit­tiin, mut­ta kaik­ki me­nee huk­kaan. Ta­ri­na on jok­seen­kin kiin­nos­ta­va, mut­ta pu­nai­sen lan­gan ympä­rillä on sel­lai­nen määrä mer­ki­tyk­setöntä ja lä­pinä­kyvän sen­saa­tio­ha­kuis­ta läppää, että ko­ko­nai­suus puu­rou­tuu pa­has­ti. Jo­ri­na yrittää lä­hes­tyä fi­lo­so­fiaa, mut­ta pää­tyy vain it­se­riit­toi­sek­si ni­puk­si kas­ku­ja.
Tämä oli­si voi­nut ol­la me­hu­kas ris­tey­tys "T­hel­ma & Loui­se":s­ta ja "T­raf­fic":istä, mut­ta sen si­jaan ky­se on en­nem­min­kin "T­he Break­fast Club":is­ta huu­mei­den ja pia­no­vai­je­rin ke­ra. Tässä esi­ku­va­na on­kin pa­rem­min­kin ol­lut Oli­ver Sto­nen taan­noi­nen huu­mejännä­ri "Sa­va­ges", jo­ka kui­ten­kin on yli­ver­tai­nen teos tämän rin­nal­la. Ot­taen huo­mioon kä­si­kir­joit­ta­ja Cor­mac Mc­Cart­hyn aiem­mat me­rii­tit — ko­mean ni­hi­lis­ti­nen vael­lus "Tie" ja mo­der­ni noir länkkä­ri "Me­ne­tet­ty maa" — oli­si ruu­vivään­ti­meltä myös ta­ri­nan osal­ta ol­lut lu­pa odot­taa pal­jon enemmän. Lop­pu­tu­lok­se­na on nyt hämmäs­tyttävän huo­no elo­ku­va ni­mekkäältä tuo­tan­to­po­ru­kal­ta, ja hel­pos­ti vuo­den tähän as­ti huo­noin iso elo­ku­va ko­ti­teat­te­ris­sa. Lo­pul­ta tämän elo­ku­van ai­noa muis­tet­ta­va tem­paus on lait­taa Ca­me­ron Diaz nyt­kyttämään Fer­ra­ria, eikä sekään juu­ri puol­la elo­ku­van kat­so­mis­ta.
Bok­sis­ta löy­tyy sekä elo­ku­van al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio, että uu­si noin 20 mi­nuu­til­la pi­den­net­ty ver­sio omil­ta le­vyiltään.

Kuva & ääni

Kiitettävän terävä kuva on moitteettoman erotteleva, kliinisen jäsentynyt ja puhtaan virheetön. Musiikkiraita yrittää luoda parhaansa mukaan vinoutunutta, edes hieman epäturvallista todellisuudentuntua, joka nostaisi tapahtumat arkisuuden yläpuolelle. Hetkittäin tässä myös onnistutaan, mutta melodia ei hyvitä lyriikoiden lässähtämistä - dialogille kun annetaan tässä runsaasti tilaa, mutta vuorosanoilta puuttuu kaikki paino.

Ekstrat

Pidennetyn version ekstroissa kuvallinen kommenttiraita (79 min. materiaalia) ja teatteriversion kaverina poistettuja kohtauksia (7 min.), traileri sekä tv-spotteja. (IJ)
23/03/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy