Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Lethal Weapon

Tappava ase 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1987Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.77*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kun Tap­pa­va ase -­sar­jan ykkö­se­lo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen, en ar­vos­tel­lut sitä ko­vin­kaan kor­keal­le.

Kun Tap­pa­va ase -sar­jan ykkö­se­lo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen, en ar­vos­tel­lut sitä ko­vin­kaan kor­keal­le. Yli 10 vuot­ta myö­hem­min kui­ten­kin ih­met­te­lee, kuin­ka hyvä Mel Gib­son oli roo­lis­saan psy­koot­ti­se­na it­se­mur­ha­kan­di­daat­ti­na.
Sar­jan ni­mi pe­rus­tuu sa­na­leik­kiin, jo­ta on vai­kea kääntää oi­kein: kuo­let­ta­vak­si luo­ki­tel­ta­va ase. Sar­jas­ta muo­dos­tui kaik­kien ai­ko­jen pa­ras ros­kae­lo­ku­va­sar­ja, jon­ka kat­so­mi­nen perä­perää on huo­mat­ta­vas­ti mu­ka­vam­pi ko­ke­mus kuin Roc­ky I-VI.
Sa­man osan sisäl­le mah­tuu kui­ten­kin bril­jant­te­ja koh­tauk­sia ja ai­ka lim­bo­ja­kin peräjäl­keen.
Jo­kai­sen osan oh­ja­si Ric­hard Don­ner, jo­ka pys­tyi viemään bud­dy/­bud­dy-po­lii­sie­lo­ku­van ää­ri­ra­joil­len­sa. Suu­rin kun­nia kuu­luu toi­min­ta­ko­me­dian tai­ta­jil­le, Mel Gib­so­nil­le ja Dan­ny Glo­ve­ril­le. Nuo­ren ja van­han kytän yh­teis­pe­li saa­vut­ti sel­lai­sen kult­tia­se­man, että siitä teh­tiin me­ta­vit­si Gib­so­nin täh­dittämään Ma­ve­ric­kiin, jos­sa Glo­ve­ril­la oli ca­meo­roo­li.
En­simmäi­nen osa on ai­ka tui­ma elo­ku­va, jo­ka ot­taa vielä it­sensä jon­kin ver­ran va­ka­vas­ti. Lo­pun kak­sin­tais­te­lu Ga­ry Bu­seyn kans­sa on to­sin lap­sel­li­nen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ei ekstroja. Elokuva julkaistiin myöhemmin anamorfisena Director's Cutina (kts. Tappava Ase Director's Cut).

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy