Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Taistelu tulesta

Quest for Fire 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1981Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 90156EAN: 6416548526713

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tais­te­lu tu­les­ta on pa­leon­to­lo­gi­se­na seik­kai­lue­lo­ku­va­na ylittämätön, vaik­ka kol­men eri ke­hi­tys­vai­heen ih­mis­ten koh­taa­mi­nen oli­si saa­nut kuu­lun suo­ma­lai­sen asian­tun­ti­jan Björn Kurté­nin kur­tis­ta­maan kul­miaan.

Tais­te­lu tu­les­ta on pa­leon­to­lo­gi­se­na seik­kai­lue­lo­ku­va­na ylittämätön, vaik­ka kol­men eri ke­hi­tys­vai­heen ih­mis­ten koh­taa­mi­nen oli­si saa­nut kuu­lun suo­ma­lai­sen asian­tun­ti­jan Björn Kurté­nin kur­tis­ta­maan kul­miaan.
Se kul­kee jou­he­vas­ti eteenpäin sisältämättä muu­ta dia­lo­gia kuin Ant­ho­ny Bur­ges­sin al­kuih­mi­sil­le ke­hittämää mu­rah­te­lua. Des­mond Mor­ris vas­ta­si ke­hon­kie­lestä.
It­se asias­sa Tais­te­lu tu­les­ta on tämän op­paan kir­joit­ta­jan lem­pie­lo­ku­via kuin jat­ku­mo­na 8-vuo­tiaa­na lue­tuil­le Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin “­Kau­heal­le Tar­za­nil­le” ja Char­les GD. Ro­bert­sin “­Tu­len löytä­jil­le”. It­se asias­sa tämä on ai­noa elo­ku­va, mitä olen käy­nyt kat­so­mas­sa kah­te­na il­ta­na peräkkäin. Hou­kut­te­lin ka­ve­rei­ta­ni mu­kaan sa­no­mal­la, että pääo­sass esiin­tyy Neil Young (E­ve­rett Mc­Gill) ja tut­tu­ni Ju­ha­ni Les­kelä (Ron perl­man). Me­ni ehkä vii­si se­kun­tia, kun Härkö­sen Ari tun­nis­ti tyy­pit. Ja meitähän tämä ku­vaa.
Hel­sin­gin Sa­no­mat kir­joit­ti an­siok­kaan ar­tik­ke­lin en­nen en­si-il­taa, jo­ka toi mo­nia elo­ku­van kään­teen­te­ke­viä in­no­vaa­tioi­ta esil­le. Cro mag­non -hei­mo, jo­hon pää­hen­kilöt­rio tu­tus­tuu, ymmärtää jo tie­teen al­keet. Hei­mon pääl­likkö tietää, että ris­ti­sii­tos on en­siar­vois­ta de­ge­ne­raa­tioon tai­pu­vai­sel­le hei­mol­le. Huu­mo­ri ja lä­he­tys­saar­naa­ja-a­sen­to ovat vähäpätöi­sim­piä viit­teitä.
Lop­pu­jen lp­puk­si tässä on kaik­ki, mitä ul­koa­va­ruu­des­ta jok­sus tu­le­van yli.in­hi­mil­li­sen ro­dun pitäi­si meistä tietää. Mo­ni asia on psy­ko­lo­gis­ta ja emo­tio­naa­lis­ta. Huu­mo­ri pitää op­pia. Pu­hu­mat­ta­koon nai­sen ar­vos­tuk­ses­ta. Emon pitää ol­la aloit­teen­te­kijä, kun siittäjä ei ymmärrä ot­taa vas­tuu­ta. Tu­len ha­kuu äijä! Ja sit­ten ta­pah­tuu. Tar­vi­taan­ko tämään jäl­keen mui­ta elio­ku­via, kun kaik­ki asiat pe­ru­sin­hi­mi­lii­sestä näy­tetään muu­ta­man ruu­dun ai­ka­na.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu vuon­na 1911 jul­kais­tuun J-H Ros­ny van­hem­man “­La Guer­re du Feu” -ro­maa­niin (So­ta tu­les­ta, Ota­va 1985).

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan laatu vaihteli jo R1-verisossa hieman. Nyt se näyttää paremmalta, mutta rakeita riittää. Ääniraitaa oli aiemmin vaikea soittaa kovalla, mitä ongelmaa ei ole enää. Kaiken lisäksi tilaa haeteaan hienosti eri kanavissa. Levylle on tallennettu bigrafiat ja filmografiat, pressiesite, aulakuvia ja traileri. R1-version kaksi kommenttiraitaa, 46 min. upea galleria storyboardeista still-kuviin ohjaajan kommentein ja Orson Wellesin juontama jäävät haaveeksi. Hienoi levy joka tapauksessa. (PS)
29/10/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy