Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

El Narco

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706141777133

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Her­kul­li­sen iro­ni­nen ku­vaus mek­si­ko­lais­mie­hestä, jo­ka läh­tee pon­te­vin pu­hein et­simään pa­rem­paa elämää Yh­dys­val­lois­ta, mut­ta 20 vuot­ta myö­hem­min pa­lau­te­taan lait­to­ma­na maa­han­muut­ta­ja­na ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa.

Her­kul­li­sen iro­ni­nen ku­vaus mek­si­ko­lais­mie­hestä, jo­ka läh­tee pon­te­vin pu­hein et­simään pa­rem­paa elämää Yh­dys­val­lois­ta, mut­ta 20 vuot­ta myö­hem­min pa­lau­te­taan lait­to­ma­na maa­han­muut­ta­ja­na ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa. Häntä koi­pien vä­lissä ta­kai­sin van­haan ko­ti­kyläänsä luik­kit­tuaan mies huo­maa että mo­nia asia on muut­tu­nut ja kaik­ki pyö­rii nyt huu­me­bis­nek­sen ympä­rillä, jos­ta tun­tuu tul­leen kaik­kia kos­ket­ta­va pai­kal­lis­har­ras­tus. Yk­si va­lo­pilk­ku an­keu­den kes­kellä on kui­ten­kin että huu­me­dii­le­rinä hen­kensä heittä­nyt ve­li­poi­ka on jättä­nyt saap­paat odot­ta­maan vel­jeään: heh­keä vai­mo, ka­pi­noi­va mie­he­nal­ku ja ura huu­me­pii­reissä odot­ta­vat kaik­ki ot­ta­jaan­sa.
Va­ka­vail­mei­nen elo­ku­va al­kaa lep­poi­sa­na per­hed­raa­ma­na, muo­vau­tuu vä­hi­tel­len bru­taa­lik­si ma­fia­per­he­ku­vauk­sek­si ja ta­sa­pai­noi­lee siitä eteenpäin kes­ki­tietä ko­ko elämän­tyy­lin tuo­mit­se­mi­sen ja sil­le nau­ra­mi­sen kans­sa. Jo­kais­ta pul­lis­te­lua tun­tuu seu­raa­van pot­ku ni­vu­siin, enemmän tai vä­hemmän kir­jai­mel­li­ses­ti. Eri­koi­nen, mah­ta­vien hah­mo­jen vä­rittämä ja asen­teel­taan hil­peän oma­peräi­nen elo­ku­va, jo­ka mel­kein an­sait­si­si oman gen­rensä sillä "toi­min­ta­ko­me­dia" ei on­nis­tu tätä ku­vaa­maan.
Le­vy­kan­nes­sa elo­ku­vaa ver­ra­taan Kum­mi­setään ja Mac­he­teen, ja jos nämä kak­si elo­ku­va mah­tu­vat sa­maan lau­see­seen voi­si tämä elo­ku­va hy­vin­kin toi­mia rau­han­tur­vaa­ja­na siinä vä­lissä. Kah­den ja puo­len­tun­nin kes­tol­laan elo­ku­va on pitkä, mut­ta kan­taa kui­ten­kin kes­ton­sa hie­nos­ti. To­del­li­nen yllättäjä Mek­si­kos­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Formaatin puitteissa erinomainen kuva on sävykäs, erotteleva ja vakaa. Tunnelmaltaan hillitty, mutta tarkoituksenmukainen ja tarvittaessa iskeväkin ääniraita. Ekstraton. (IJ)
31/07/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy