Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

We Were Soldiers

Olimme sotilaita 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2002Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: NetflicKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Muis­ti­ku­vaa is­keväm­pi so­ta­ku­vaus up­see­ris­ta, jo­ka saa na­kin tes­ta­ta teo­riaa he­li­kop­te­rien mah­dol­lis­ta­mas­ta uu­des­ta ul­jaam­mas­ta so­dankäyn­nistä Viet­na­mis­sa.

Muis­ti­ku­vaa is­keväm­pi so­ta­ku­vaus up­see­ris­ta (Mel Gib­son), jo­ka saa na­kin tes­ta­ta teo­riaa he­li­kop­te­rien mah­dol­lis­ta­mas­ta uu­des­ta ul­jaam­mas­ta so­dankäyn­nistä Viet­na­mis­sa. To­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va ker­to­mus kul­kee na­pa­kas­ti lä­pi har­joi­tus­ten ja tais­te­lu­kentäl­le eh­dit­tyään pu­dot­taa en­simmäi­sen to­si­pai­kan tul­len hur­jan tii­li­kuor­man niin so­ti­lai­den kuin kat­so­jan­kin nis­kaan.
E­lo­ku­va poh­jau­tuu evers­ti­luunt­nant­ti Hal Moo­ren ja so­ta­kir­jeen­vaih­ta­ja Jo­seph L. Gal­lowayn (Mel Gib­son ja Bar­ry Pep­per elo­ku­vas­sa) omis­ta ko­ke­muk­sis­taan kir­joit­ta­maan kir­jaan "We We­re Sol­diers On­ce...And Young" (1992). Kir­jas­sa ja elo­ku­vas­sa ku­va­tut ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat mar­ras­kuus­sa 1965 käy­tyyn la Dran­gin tais­te­luun, jos­sa Yh­dys­val­lat lä­het­ti 450 miestä il­ma­sil­lan yli tun­te­mat­to­man vi­hol­li­sen kimp­puun. Elo­ku­va ot­taa joi­ta­kin va­pauk­sia tais­te­lun vai­hei­den ku­vauk­ses­saan, mut­ta pääo­sin ky­se il­mei­ses­ti on ver­rat­tain to­den­mu­kai­ses­ta kat­sauk­ses­ta, jo­ka sai myös Moo­ren hyväk­synnän. Elo­ku­van fil­maat­ti­nen lop­pu­hui­pen­nus on il­mei­ses­ti juu­ri sitä, mut­ta tun­nel­ma tätä en­nen vai­kut­taa is­kevän us­kot­ta­val­ta.
Ko­mea ja aja­tuk­sel­la ra­ken­net­tu elo­ku­va pitää kurs­sin­sa iha­li­ta­van hy­vin, eivätkä draa­maa luo­vat su­van­not­kaan tun­nu ir­ral­li­sil­ta. Tu­ki­koh­dan ja rin­ta­man vä­lillä su­la­vas­ti liik­ku­va elo­ku­va on­nis­tuu vä­littämään ta­pah­tu­mien kaoot­ti­suu­den ha­joa­mat­ta it­se pa­la­sik­si, ja tuo­maan esiin yk­silöitä mas­sas­ta il­man että tämä tun­tuu liiak­si Hol­lywoo­dil­ta. Hyvä elo­ku­va, jo­ka on suot­ta jää­nyt mai­neek­kaam­pien Viet­nam-ku­vaus­ten var­jos­sa lä­hes huo­miot­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva ja ääni. Alkuperäinen kuvasuhde. (IJ)
02/07/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy