Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Doctor Strange

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Toh­to­ri Step­hen St­ran­ge us­koo yli­ver­tai­suu­teen­sa lää­ke­tie­teen sa­ral­la.

Toh­to­ri Step­hen St­ran­ge (Be­ne­dict Cum­ber­batch) us­koo yli­ver­tai­suu­teen­sa lää­ke­tie­teen sa­ral­la. Nar­sis­ti­sen ki­rur­gi­mes­ta­rin esi­tel­tyä al­kuun hui­keat ih­mi­sen­sak­si­mis­tai­de­temp­pun­sa, vis­kaa vii­mei­nen temp­pu mie­hen it­sensä sai­raa­lan la­ve­til­le. It­seai­heu­te­tus­sa lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa syn­ty­nei­den vam­mo­jen pa­ran­tu­mat­to­muu­des­ta toh­to­ri St­ran­ge keh­taa vielä syyttää ope­roi­vaa ki­rur­gi­kol­le­gaa.
Var­sin pi­kai­ses­ti käy selväk­si, et­tei mo­der­ni län­si­mai­nen lää­ke­tie­de ky­ke­ne toh­to­ri St­ran­gea työ­kun­toon par­si­maan. On ai­ka nöyr­tyä. St­ran­ge kuu­lee mys­ti­sestä itä­mai­ses­ta hoi­to­kei­nos­ta, opis­ta tai pai­kas­ta ni­meltään Ka­mar-Taj. En­ti­nen po­ti­las va­roit­te­lee me­to­din haas­teis­ta, so­pi­mat­to­muu­des­ta it­sepäi­sil­le yk­silöil­le. Päätök­sensä teh­nyttä le­ku­ria kun vaan ei pysäytä enää mikään.
Ne­pa­li­lai­nen hen­kis­ty­mis­sisäop­pi­lai­tos ot­taa toh­to­ri St­ran­gen vas­taan yllättävällä lämmöllä, vas­taväit­teittä. Pu­tiik­kia hal­lin­noi­va mes­ta­ri En­ti­nen (Til­da Swin­ton) pai­not­taa sisäi­sen val­miu­den mer­ki­tystä. Ku­ten elo­ku­van ker­ron­ta­mal­le­ja tun­te­van olet­taa so­pii, toh­to­ri St­ran­ge op­pii läk­synsä poik­keuk­sel­li­sen no­peas­ti. Läk­syjä teh­dessä sel­viää myös, et­tei pa­ran­tu­mi­nen saa­vu mak­sut­ta. Va­luut­taa ei to­ki jäl­kikä­teen enää pyy­detä, las­ku näyttäy­tyy maa­gi­sis­sa muo­dois­sa. Hen­kis­ty­mis­kes­kus on­kin port­ti tais­te­luun nä­kymättömän voi­mia vas­taan.
Mar­ve­lin sar­ja­ku­vaan poh­jau­tu­va Doc­tor St­ran­ge aset­taa vas­tak­kain puh­taa­seen tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­van tie­teen sekä hen­ki­maail­man us­ko­muk­set, maa­gi­set voi­mat. Kes­ki­pis­tee­seen si­joi­te­taan vah­vas­ti lei­rinsä osoit­ta­nut, kär­jis­te­tyn är­syttävä toh­to­ri St­ran­ge. Elo­ku­va näyttää nok­ke­las­ti, kuin­ka it­sepäi­sin­kin meistä on val­mis luo­pu­maan pe­riaat­teis­taan, oman ter­vey­den, omien int­res­sien oles­sa vaa­ka­ku­pis­sa. Toh­to­ri St­ran­ge esi­tetään te­hok­kaan ka­ri­ka­tyy­ri­senä.
Su­per­san­ka­rie­lo­ku­vak­si poik­keuk­sel­li­sen laa­duk­kaas­ti va­li­koi­tu­jen näyt­te­lijöi­den täh­dittämä fil­ma­ti­soin­ti saa en­si-il­tan­sa 26.10.2016. (VA)
02/11/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy