Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ricochet – harhaluoti

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1991Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
2.31
Ääniraita: Dolby Surround
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Den­zel Was­hing­to­nin ja John Lith­gowin ta­soi­sia näyt­te­lijöitä ei ai­na­kaan enää saa­da vä­ki­val­tai­siin tu­si­na­tuot­tei­siin, mikä nos­taa hie­man kat­sot­ta­vuut­ta.

Den­zel Was­hing­to­nin (po­lii­si, jo­ka yle­nee apu­lais­syytäjäk­si) ja John Lith­gowin (kos­ta­ja) ta­soi­sia näyt­te­lijöitä ei ai­na­kaan enää saa­da vä­ki­val­tai­siin tu­si­na­tuot­tei­siin, mikä nos­taa hie­man kat­sot­ta­vuut­ta. K18.Ei-a­na­mor­fi­nen ku­va, jo­ka on huo­nos­ti au­to­ri­soi­tu: se­te­lit­kin tun­tu­vat kä­ve­levän sal­kus­sa. Pal­jon vä­rinää kai­kis­sa pin­nois­sa. Fo­ku­soin­ti­kin pettää, tun­tuu kuin kat­soi­sit lef­faa kal­von lä­pi. Ää­ni ei juu­ri kum­moi­sem­pi. Psy­ko­paa­tin sisäi­sillä ää­nillä sentään lei­ki­tellään kol­men etu­ka­na­van vä­lillä. Ekst­rois­sa biog­ra­fiat, trai­le­ri ja tv-mai­nos.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy