Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Zodiac

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 151 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 204594EAN: 7321946110220

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­vid Finc­her te­ki mai­neik­kaan tril­le­rinsä Se7en jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten.

Da­vid Finc­her te­ki mai­neik­kaan tril­le­rinsä Se7en jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Vä­lil­le mah­tuu vain yk­si mer­kittävä työ, ku­lu­tus­hys­te­riaa ja kie­rol­la ta­val­la yh­teis­kun­nan vä­ki­val­ta­kult­tuu­ria kri­ti­soi­va Fight Club.
Zo­diac jou­tuu si­ten elo­ku­va­na pai­nee­seen ker­toes­saan do­ku­men­taa­ri­sia ja tril­le­rimäi­siä kei­no­ja vaih­del­len Ka­li­for­niaa ter­ro­ri­soi­neen to­sielämän sar­ja­mur­haa­jan ta­pauk­ses­ta. Elo­ku­va poh­jau­tuu mur­haa­jas­ta pak­ko­miel­teen saa­neen Ro­bert Grays­mit­hin (Ja­ke Gyl­len­haal) ro­maa­niin.
Finc­her oh­jaa roh­keas­ti, sillä hän ei tu­keu­du pii­naa­vaan jän­ni­tyk­seen, malt­taa pitää tah­din ar­ki­sen hi­taa­na ja välttää shok­ki­kei­no­ja. Näin hän saa­vut­taa uu­den­lais­ta rea­lis­mia. Elo­ku­va pitäi­si nähdä teat­te­ris­sa, missä kat­so­jan huo­mio ei ek­sy mui­hin ak­ti­vi­teet­tei­hin. Zo­diac vaa­tii in­ten­sii­vistä seu­raa­mis­ta. Lop­pu­rat­kai­su on suo­ras­taan mes­ta­ril­li­nen la­ko­ni­suu­des­saan.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita eivät pyri uusille urille, jotta ilmaisun peruslähtökohta ei vaarannu visuaalisuuden tai äänitehosteiden alle. Ekstroihin on tallennettu 27 min. dokumentti ja vuonna 2008 DVD:nä julkaistavan ohjaajan version traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy