Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Terminator 3 – koneiden kapina

Terminator 3: Rise of the Machines 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
Anamorfinen 2.42
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 106706EAN: 5050582089844

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tätä odo­tet­tiin pitkään ja har­taas­ti – seik­ka millä Ars­kan kau­hea ko­me­dia ”Isä­ni on tur­bo­mies" osa­si ai­koi­naan lei­ki­tellä trai­le­ris­saan.

Tätä odo­tet­tiin pitkään ja har­taas­ti – seik­ka millä Ars­kan kau­hea ko­me­dia ”Isä­ni on tur­bo­mies" osa­si ai­koi­naan lei­ki­tellä trai­le­ris­saan. Pet­ty­mys oli tuol­loin kar­mea, kun sa­vui­ses­ta viemä­rikäytävästä ulo­sas­tu­va Ars­ka oli­kin per­hee­nisä.
Hie­man sa­man­lai­ses­ta sho­kis­ta on tässä­kin aluk­si ky­se, sillä en­simmäi­sestä Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­vas­ta on tul­tu hie­man ke­vyemmän kak­ko­sen kaut­ta jo to­del­la kauas synkästä tril­le­ristä. Tämä al­kaa ol­la jo mel­keinpä toi­min­ta­ko­me­dia, sillä var­sin­kin tais­te­lu­koh­tauk­set ovat es­ka­loi­tu­neet lap­sel­li­sen epäus­kot­ta­vik­si ti­taa­nien ry­mis­te­lyk­si, jos­sa CGI kor­vaa kaik­ki fy­sii­kan säännöt. Aiem­min tais­te­lut ovat ol­leet mel­ko lail­la jär­jen ra­jois­sa, mut­ta tässä eten­kin nos­tu­riau­to-koh­taus on mal­lie­si­merk­ki jär­jettömästä ry­mis­te­lystä, jo­ka ei voi­si to­si­maail­mas­sa ta­pah­tua vaik­ka ter­mi­naat­to­rit tän­ne jos­ta­kin tup­sah­tai­si­vat­kin.
Myön­nettävä sil­ti on että al­ku­pet­ty­myk­sen jäl­keen tämä on erittäin toi­mi­vaa toi­min­ta­viih­dettä, jo­ka osaa myös loh­kais­ta jon­kun vit­sin sieltä täältä. Ei tästä klas­sik­koa saa kuin tri­lo­giak­si ni­put­ta­mal­la, mut­ta maan­ra­koon­kaan ei tar­vit­se ma­na­ta.
E­lo­ku­van toi­nen suu­ri puu­te on pro­lo­gi-luon­ne: tämä on vain al­ku­soit­toa tu­le­val­le tais­te­lul­le, joi­den uu­siin hah­moi­hin tässä päästään ot­ta­maan hie­man en­si­kon­tak­tia. Käytännössä elo­ku­va lop­puu juu­ri sil­loin kun siitä on tu­los­sa mie­len­kiin­toi­nen. Saa­pa nähdä jo­ko eläköi­tyvä ku­vernöö­ri Sc­hwar­ze­neg­ger on seu­raa­vaan elo­ku­vaan kor­vat­tu täy­sin tie­to­ko­ne­poh­jai­sel­la ani­maa­tio­hah­mol­la, tai pitävätkö perä­ti hu­hut The Roc­kin tai Vin Die­se­lin mu­kaan­tu­los­ta paik­kan­sa.

Kuva & ääni

Tekniseltä toteutukseltaan kiistatta referenssitasoa. Kuva on kiitettävän tarkka, väritoistoltaan hallitun sävykäs ja miellyttävän levollinen kohinan ollessa vähäistä ja sekä printtivirheiden että reunavärinän loistaessa poissaolollaan. Ääniraita on kauttaaltaan selkeä, dynaaminen, vivahteikas ja tilakäytöltään tehokas – ainoa harmi on alkuperäisen teeman minimiin typistetty käyttö. Muun muassa britti- ja aussiversioilta löytyvä DTS-ääniraita on saanut väistyä tsekin- ja puolankielisten dubbausten tieltä.

Ekstrat

Ekstroissa kaksi erittäin mielenkiintoista kommenttiraitaa: ensimmäisellä ohjaaja ja kaikki keskeiset näyttelijät yhteen leikattuna, jälkimmäisellä ohjaaja yksin. Molemmat kommentaarit ovat onnistuneita, jälkimmäinen on tietopitoisempi, mutta edellinen tarjoilee joitakin helmiä, kuten Arnold selittämässä tasan tarkkaan millä perustein Terminatrixin näyttelijää haettiin – erikseen taltioitu Kristanna Loken ei onneksi ole kuulemassa. Lisäksi ensimmäisellä levyllä teaseri ja traileri (molemmat anamorfisia DD5.1-äänin), sekä kaksi pelimainosta. Toisella levyllä mainokseksi tehty dokumentti (13 min.), poistettu kohtaus (2 min.), mokia (3 min.), dokumentteja tehosteista (47 min.), viitseliäästi tehty pieni tietopaketti hahmoista ja koneista, yhtälailla mielenkiintoinen tapahtumien aikajana T1:stä tulevaisuuteen, storyboard-vertailu (4 min.), dokumentti puvustuksesta (2 min.), T3-lelujen esittelyä (7 min.) ja esittely T3-pelistä (9 min.). (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy