Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Patriot - Extended Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2000Kesto: 175 minuuttia
Julkaisija: Sony PicturesKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: PCM5.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
VET: 101796EAN: 5051160210773

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony Pictures) ellei toisin mainita.

Elokuva

In­de­pen­de­ce Dayn te­kijöiltä, jo­ten tämä oli­si hel­pos­ti voi­nut ol­la kestämättömän hur­mok­sel­li­nen pop­corn-räis­kintäe­lo­ku­va Ame­ri­kan it­senäis­ty­mis­tais­te­lui­den ram­bois­ta, jot­ka ydi­na­sei­den puut­tees­sa pistävät oman ai­kan­sa muu­ka­lai­sia brit­tejä la­koon mus­ket­tien avul­la.

In­de­pen­de­ce Dayn te­kijöiltä, jo­ten tämä oli­si hel­pos­ti voi­nut ol­la kestämättömän hur­mok­sel­li­nen pop­corn-räis­kintäe­lo­ku­va Ame­ri­kan it­senäis­ty­mis­tais­te­lui­den ram­bois­ta, jot­ka ydi­na­sei­den puut­tees­sa pistävät oman ai­kan­sa muu­ka­lai­sia brit­tejä la­koon mus­ket­tien avul­la. Sen si­jaan ky­seessä on har­vi­nai­sen ä­lykkääs­ti ra­ken­net­tu, ta­sa­pai­noi­nen ja vai­kut­ta­va pe­rio­di­ku­vaus, jo­ka osaa ol­la jän­nittävä, kos­ket­ta­va, raa­ka ja myös haus­ka ole­mat­ta tip­paa­kaan vä­kinäi­nen.
His­to­ria ker­ro­taan eri vä­ri­tyk­sin ker­to­jas­ta riip­puen, jo­ten ei ole yllättävää, että brit­ti­ra­kuu­na (Ja­son Isaacs) piir­retään peit­te­lemättömän pa­huu­den ruu­miil­lis­tu­ma­na — ja vieläpä hy­vin te­hok­kaas­ti — mut­ta se ei on­nek­si tar­koi­ta, että kaik­ki bri­tit tai jen­kit oli­si­vat tässä sa­mas­ta muo­tis­ta. Ob­jek­tii­vi­nen tämä ei to­ki ole, mut­ta ei elo­ku­van ai­na tar­vit­se­kaan ol­la.
Pi­den­net­ty leik­kaus siirtää muu­ta­mia aiem­min pois­tet­tui­na koh­tauk­si­na näh­tyjä ly­hyitä pät­kiä elo­ku­van se­kaan. Lisä­tyt osiot eivät suu­rem­min muu­ta ko­ko­nai­suut­ta, mut­ta is­tu­vat pai­koil­leen luon­te­vas­ti ja pai­koin myös su­la­voit­ta­vat ker­ron­taa (mm. las­ten joes­sa nä­kemät ruu­miit toi­mi­vat luon­te­va­na en­nak­ko­va­roi­tuk­se­na lä­hes­tyvästä uhas­ta).

Kuva & ääni

Kuva on paikoin havaittavaksi yltyvää rakeisuutta lukuunottamatta levollinen, kauttaaltaan upean terävä ja väritoistoltaan kylläisen sävykäs. Pääosin jälki onkin miltei referenssitasoa. Häviötön PCM5.1-ääniraita on niin ikään vakuuttavaa kuunneltavaa luoden rikkaan vivahteikkaan, uskottavan elävän ja dynaamisen äänimaailman. Tilakuvaa pidetään kiitettävästi yllä läpi elokuvan, mutta luonnollisesti meno on hurjinta taistelukohtauksissa, joissa huudot, luodit, kavioiden kopse ja roihuava tuli täyttävät koko tilan. Suunnattuja tehosteita tästä ei todellakaan puutu. Myös John Williamsin musiikkiraita toimii hyvin tunnelmien tulkkina.

Ekstrat

Tekstityksessä on joitakin pieniä omituisuuksia, mm. vihkivalan "I will" käännetään perinteisen "tahdon" sijaan "muistan" ja "I do" muotoon "Kyllä aion" kun ironisesti oikeampi valinta olisi ollut "Muistan kyllä". Ekstroissa kaksi dokumenttia, joista ensimmäinen käsittelee lyhyesti sodankäynnin tekniikkaa ja elokuvan taistelukohtausten toteutusta (10 min.) ja jälkimmäinen tarinan esikuvia (10 min.). Ekstrat tarjoillaan ei-teräväpiirtomuodossa, eikä niitä ole tekstitetty suomeksi. (IJ)
13/10/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy