Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Magnificent Seven

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018007529

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Seit­semän roh­kea­ta miestä tuo mie­leen fi­lo­so­fi­sen ky­sy­myk­sen: Oli­ko mu­na en­nen ka­naa?

Seit­semän roh­kea­ta miestä tuo mie­leen fi­lo­so­fi­sen ky­sy­myk­sen: Oli­ko mu­na en­nen ka­naa? Elo­ku­val­li­nen iki­liik­ku­ja tämä ta­ri­na jo­ka ta­pauk­ses­sa on. Aki­ra Ku­ro­sowa ha­lu­si siirtää län­ne­ne­lo­ku­vien muo­to­kie­len ja­pa­ni­lai­seen sa­mu­rai­ta­ri­naan Seit­semässä sa­mu­rais­sa (1954). Ym­pyrä sul­keu­tui en­simmäi­sen ker­ran jo muu­ta­man vuo­den jäl­keen, kun John Stur­ges loi oman län­nen­ver­sion­sa.
Näin ol­len on­kin jo tul­lut pai­net­ta tehdä vuo­den 1960 elo­ku­va uu­sik­si. Mi­ten siinä on­nis­tut­tiin? Ly­hyes­ti sa­not­tu­na ai­na­kin minä viih­dyin. Hyl­lyyn tämä ei kui­ten­kaan tai­da jäädä. To­teu­tus tuo mie­leen Tex Wil­ler –­sar­ja­ku­vat, joi­hin ai­koi­naan su­rut­ta lai­nat­tiin juo­niai­hioi­ta elo­ku­vis­ta. Sil­ti ne jäävät ko­koel­mii­ni.
Missä sit­ten on ero? Jos tätä elo­ku­vaa ver­taa esi­mer­kik­si ita­lia­lai­seen län­nen­viih­teen pe­rin­tee­seen, niin se oli per­soo­nal­li­sem­paa. Niin oli myös Ku­ro­sawan nä­ke­mys. Jo Stur­ge­sin ot­ta­ma ko­pio al­koi haa­lis­tua. Vii­mei­sen ver­sion kun­niak­si on sa­not­ta­va, et­tei vä­ri­ka­set­tia tar­vin­nut vielä vaih­taa, mut­ta lä­hellä se oli hyvästä kas­tis­ta ja var­sin­kin mie­len­kiin­toi­ses­ta kon­nas­ta (Pe­ter Sars­gaard) huo­li­mat­ta. Ehkäpä ta­ri­na on liian en­nal­ta-ar­vat­ta­va, vaik­ka kli­seitä rik­koen yri­tetään­kin py­ris­tellä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroihin on tallennettu kahdeksan pienoisdokumenttia. (PS)
14/04/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy