Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Zone of Interest

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2024Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: SF StudiosKuva:
1080p 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018029156

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

E­ri­koi­nen elo­ku­va ot­taa koh­teek­seen Ausc­hwit­zin ko­men­dan­tin ja tämän per­heen yri­tyk­sen luo­da nor­maa­lia elämää kes­ki­tys­lei­rin kau­heuk­sien ul­ko­puo­lel­la.

E­ri­koi­nen elo­ku­va ot­taa koh­teek­seen Ausc­hwit­zin ko­men­dan­tin ja tämän per­heen yri­tyk­sen luo­da nor­maa­lia elämää kes­ki­tys­lei­rin kau­heuk­sien ul­ko­puo­lel­la. Polt­touu­nit, ju­na­kuor­mat ja kär­si­mys jäävät puu­tar­ha­muu­rin toi­sel­le puo­len. Tällä puo­lel­la as­kar­rut­ta­vat vain lo­ma­ret­ket Ita­liaan, ylen­nyk­set, synttä­ri­ka­kut ja muut nor­maa­leis­sa olo­suh­teis­sa ta­va­no­mai­set sei­kat.
E­lo­ku­va herättää mie­len­kiin­non sen­saa­tio­mai­sel­la ai­heel­laan ja lu­pauk­sel­la näyttää jo­ta­kin kar­mi­vien te­ko­jen me­ka­nii­kan kääntö­puo­lel­ta. Mikä sit­ten on elo­ku­van pyr­ki­mys? Ehkä näyttää ar­ki val­ta­van kär­si­myk­sen ta­kaa? Pa­rem­pi niin, mut­ta tun­tee­ton kä­sit­te­ly myös osal­taan nor­ma­li­soi ta­pah­tu­mia, jos ei sentään val­ko­pe­se kär­si­mystä. Pelkkä ku­vit­teel­li­nen tir­kis­te­ly kau­hu­jen naa­pu­riin ei kauas kan­na. To­tuut­ta tässä ei lie­ne muu­ta­man ri­vin tii­vis­telmää enempää, li­ha lui­den ympä­riltä on kä­si­kir­joi­tuk­sen mie­lestä ka­do­tet­tu his­to­rial­le. Tämä tut­kiel­ma ei lisää ymmär­rystä kau­hu­jen lan­get­ta­jien toi­mil­le tai niil­le ar­ki­sil­le te­ko­syil­le, joi­ta he epäi­lemättä käyt­tivät silmät um­mis­taak­seen. Lop­pu­tu­los mais­tuu enemmän sen­saa­tio­mai­sel­ta kuin oi­val­ta­val­ta, enemmän ar­ki­sel­ta kuin yllättävältä ja ko­ko sop­pa oli­si saa­nut jäädä keittämättä.
E­lo­ku­van ly­hyt lop­punäytös siirtää väläh­dyk­se­no­mai­ses­ti ka­me­ran ny­kypäivään, missä seu­ra­taan sii­voo­jien työtä Ausc­hwit­ziin ra­ken­ne­tun mu­seon val­mis­te­lus­sa päivän vie­rail­le. To­del­li­set polt­touu­nit ja mur­hat­tu­jen esi­neistöä säi­lyttävät la­si­vit­rii­nit py­hitään puh­taak­si kuin sa­noen, että val­ko­pe­su on tur­haa. Men­nei­syyttä ei unoh­de­ta — tai sit­ten siitä on tul­lut yhtä ar­kis­ta ja unoh­det­tua kuin kai­kes­ta muus­ta­kin vuo­si­kym­men­ten ta­kai­ses­ta. Näin ei tie­tys­ti ole, mut­ta elo­ku­van kan­ta jää ou­don puo­li­vil­lai­sek­si ja va­nut­tu­neek­si.
E­lo­ku­va pal­kit­tiin Can­ne­sis­sa ju­ryn pal­kin­nol­la. Tämä on­kin kiis­tat­ta eri­lai­nen, ou­to ja uh­ka­roh­kea elo­ku­va, mut­ta sa­mal­la myös mo­no­too­ni­nen, mitään­sa­no­ma­ton ja fik­tii­vi­nen ta­val­la, jo­ka ei välttämättä täy­sin ymmärrä ai­het­taan.

Kuva

Järkähtämättömän staattinen, mutta samalla huikean terävä kuva näyttää harmaapestyltä periodikuvalta, mutta yltää tästä huolimatta kaikin puolin luontevaan toistoon. Rantaheinikossa korret voi miltei laskea, puvun pistekuosi pysyy alati vakaana ja muutoinkin tekstuurit ovat paitsi kunniassa myös hallinnassa. Alun pariminuuttinen musta ruutu asettelee hyvin tunnelmaan, toimii katkona vuosikymmenten yli, mutta on samalla tehokeinona likimain niin tekotaiteellinen kuin olla voi.

Ääni

Pelkistetty saksankielinen ääniraita luo läsnäolon tuntua vähin eväin. Ovet kolahtavat, huudot kuuluvat etäällä taustalla ja kenkien kopina saa likimain yhtä paljon aikaa kuin dialogi. Kokonaisuus on tyylillisesti ehyt, mutta kolkko.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
04/06/2024

Tekijät

Ohjaaja: Jonathan Glazer
Pääosissa: Christian Friedel Sandra Huller
Tarina: Jonathan Glazer
Kuvaus: Lukasz Zal
Musiikki: Mica Levi

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy